Predaj nehnuteľnosti nadobudnutej kúpou

23. Január 2019

V minulosti ste si kúpili nehnuteľnosť (byt, dom, chatu, pozemok…) a rozhodli ste sa ju predať?

Ak predáte nehnuteľnosť obstaranú kúpou na základe kúpnopredajnej zmluvy do 5 rokov odo dňa jej nadobudnutia do vlastníctva, príjem z predaja musíte zdaniť podaním daňového priznania k dani z príjmu fyzickej osoby. Tento príjem sa zaraďuje medzi ostatné príjmy (iné príjmy) a patrí do príjmov z prevodu vlastníctva nehnuteľnosti (príjem z predaja nehnuteľnosti). Čo však v prípade, že nehnuteľnosť predáte po 5 rokoch od nadobudnutia? Taký príjem je od dane z príjmu oslobodený.

Daňové priznanie k dani z príjmu z predaja nehnuteľnosti podáte na formulári typu B.

Uveďme si dva konkrétne príklady:

Príklad 1:

Adam si v roku 2005 kúpil chatu za 60 000 eur (po prepočte na eurá). V roku 2016 si kúpil aj byt za 100 000 eur. V roku 2018 sa obe nehnuteľnosti rozhodol predať; chatu za 70 000 eur a byt za 120 000 eur. Kupujúci mu zaplatil cenu za obe nehnuteľnosti v roku 2018 na základe kúpnopredajnej zmluvy. Bude platiť daň z príjmu?

Odpoveď:

Adam vlastnil chatu 13 rokov, čiže z príjem z predaja chaty je od dane oslobodený, keďže bola splnená zákonná lehota od nadobudnutia 5 rokov. Byt však vlastnil iba 2 roky, čiže predaj bytu podlieha zdaneniu. Adam zahrnie príjem z predaja bytu do daňového priznania za rok 2018 (typ B), do základu dane vyplní príjem z predaja 120 000 eur a do výdavkov vynaložených na jeho kúpu vyplní 100 000.

Príklad 2:

V decembri 2015 si Richard kúpil byt za 60 000 eur a v roku 2014 ho zrekonštruoval. Výdavky na rekonštrukciu dosiahli 10 000 eur. V máji 2018 tento byt predal za 80 000 eur. Má Richard povinnosť platiť daň? Môže si uplatniť výdavky do nákladov v daňovom priznaní?

Odpoveď:

Zákonná 5 ročná lehota nebola u Richarda dodržaná, preto príjem z predaja bytu bude musieť zdaniť. Do daňového priznania typu B uvedie príjem z predaja 80 000 eur a do výdavkov kúpnu cenu 60 000 eur, preukázateľné výdavky spojené s rekonštrukciou 10 000 eur, prípadne si môže uplatniť ďalšie výdavky spojené s predajom bytu. Ak sú však výdavky vyššie ako príjmy, na tento rozdiel sa neprihliada tj. pri príjmoch z predaja Richard nemôže vykázať daňovú stratu.


Príjem z predaja nehnuteľnosti si môžete spracovať aj sami v jednoduchej, intuitívnej kalkulačke na www.OnlinePriznanie.sk.