(+421) 233 331 023 info@neotax.eu

Odklad sociálneho poistného za júl 2020

1. August 2020

Zamestnávatelia a samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO) si na základe nadobudnutia účinnosti nariadenia vlády SR môžu požiadať o odklad sociálneho poistného za mesiac júl 2020.

Kto si môže požiadať o odklad odvodov?

 • zamestnávatelia - môžu požiadať o odklad odvodov, ktoré odvádza zamestnávateľ. Časť odvodov, ktorá je odvedená za zamestnanca zostáva v pôvodnej platnosti bez možnosti odkladu splatnosti.
 • SZČO

Podmienky:

 • pokles čistého obratu alebo príjmov z podnikania o viac ako 40 %

Pokles tržieb sa určuje porovnaním tržieb za mesiac júl 2020 s týmito mesiacmi:

 • z rovnakého obdobia spred roka - teda s júlom 2019
 • z posledného mesiaca pred vypuknutím pandémie - teda s februárom 2020

Pokles tržieb sa určuje v percentách zaokrúhlených na celé číslo nahor. Poklesu tržieb je potrebné vyplniť v elektronickej alebo listinnej podobe formuláru pre preukázanie poklesu tržieb pre schválenie odkladu odvodov za júl 2020 a tento formulár odoslať do Sociálnej poisťovne buď elektronicky alebo poštou, prípadne osobne.

Splatnosť poistného za júl 2020

Predĺžená splatnosť júlových odvodov je až do 31. decembra 2020. Keď SZČO a zamestnávatelia uhradia júlové odvody riadne a včas v novom termíne, tj. do konca roka, Sociálna poisťovňa im odpustí penále. V prípade, ak SZČO bude čerpať nemocenskú alebo dôchodkovú dávku v období, ktoré nastane skôr ako bude uhradená záloha, tj. do konca roka, bude sa mať za to, že tento odvod bol uhradený. Keď však platba do konca roka neprebehne a júlový odvod zostane neuhradený alebo bude uhradený po termíne, SZČO bude musieť vyplatené dávky vyššie ako 5 € vrátiť.

Ako oznámiť pokles príjmu z podnikania?

 • vyplníte elektronický formulár
 • vyberiete subjekt: zamestnávateľ alebo SZČO
 • uvediete meno a priezvisko, variabilný symbol pridelený poisťovňou, pobočku Sociálnej poisťovne, rodné číslo, adresu trvalého pobytu a email

 • zaškrtnete mesiac, s ktorým ste porovnali pokles príjmu

 • udelíte súhlas so spracovaním
 • dáte odoslať.

Sociálna poisťovňa vám o spracovaní predĺženej lehoty splatnosti poistného za júl 2020 pošle e-mailovú notifikáciu.

Pokiaľ nemôžete podať elektronicky, žiadosť môžete podať aj listinne. Listinnú verziu formulára si môžete stiahnuť TU.