O našej aplikácii OnlinePriznanie.sk

Aktualizovaný: 1. Január 2024
Publikovaný: 1. Január 2019

Garantujeme vám 100 % správnosť výpočtu


Garancia správnosti výpočtu znamená, že naša spoločnosť prevezme zodpovednosť za správnosť výpočtu na základe údajov, ktoré zadáte pri vypĺňaní formulárov.

Sme jediná aplikácia v SR, za ktorou stoja účtovníci a daňoví poradcovia


To znamená, že ak zadáte správne údaje a aplikácia vypracuje daňové priznanie, ktoré daňový úrad vyhodnotí ako nesprávne vypočítané, nesieme zodpovednosť my. V takom prípade vám vrátime poplatok a spracujeme pre vás opravné daňové priznanie. Ak sami zadáte nesprávne údaje a aplikácia vypracuje daňové priznanie, ktoré daňový úrad vyhodnotí ako nesprávne, budete niesť zodpovednosť vy. Napríklad zadáte inú výšku príjmu, alebo nesprávne odpíšete výšku zaplatených úrokov na hypotéku.

Chránime vaše dáta


Všetky informácie, ktoré zadávate pri vypĺňaní formulára, považujeme za citlivé. Neposkytujeme ich tretím stranám, takže vás nebude kontaktovať žiadna ďalšia spoločnosť bez vášho súhlasu. Všetko, čo nám poviete, zostáva medzi nami. Ak sa rozhodnete požiadať o vymazanie vašich údajov, vyhovieme vám.

Naši spracovatelia alebo kto má k vašim údajom prístup a aké služby k tomu využívame


Náš tím poskytuje návštevníkom a užívateľom našich produktov zákaznícku a technickú podporu. Pre internú a e-mailovú komunikáciu s návštevníkmi využívame služby spoločnosti Google, pre chatovú komunikáciu nástroj Smartsupp a tiež nám občas píšete o pomoc prostredníctvom sociálnych sietí Facebook, Whatsapp či Viber.

Na správu e-mailov a na zálohovanie kontaktov a firemných dokumentov používame službu Google. Naše účtovné doklady spracovávame v účtovnom programe Premiér, s licenciou vlastnenou materskou spoločnosťou NeoTax. Dáta sú ukladané na vlastnom serveri. Servery, hosting, databáza a zálohovanie a správa databáz sú poskytované spoločnosťami OVH a ProfitBricks. Stránka je zabezpečená HTTPS protokolom. Pre platby využívame platobnú bránu TrustPay, bankové online prevody prostr. spoločnosti GoPay, s.r.o., PayPal, Inc. Ak platíte bankovým prevodom, peniaze posielate na náš bankový účet vo FIO banke. Prístup k vašim komentárom, e-mailom a správam so žiadosťou o pomoc pri spracovaní formulárov má tím kolegov zákazníckej podpory, ktorí sa riadia prísnymi pravidlami pre prácu s dátami. Ešte jednoduchšie: k vašim údajom sa nedostane nikto, kto nie je oprávnený a bez dôvodu, čím je myslená napr. žiadosť užívateľa o kontrolu formulára.

K lepšiemu porozumeniu správania sa návštevníkov našich webových stránok a užívateľov našich služieb a k následnej príprave čo najlepších služieb využívame službu Google Analytics od spoločnosti Google, Inc. a HotJar.