(+421) 233 331 023 info@neotax.eu

O našej aplikácii

1. Január 2019

Garantujeme vám 100 % správnost výpočtu.

Garancia správnosti výpočtu znamená, že naša spoločnosť preberá zodpovednosť za správnosť výpočtov na základe údajov, ktoré zadáte pri vyplňovaní formuláru.

To znamená, že ak zadáte správne údaje a aplikácia vypracuje daňové priznanie, ktoré daňový úrad vyhodnotí ako chybne vypočítané, ponesieme zodpovednosť my. V takom prípade vám vrátime poplatok a spracujeme pre vás opravné daňové priznanie.

Ak zadáte nesprávne údaje a aplikácia vypracuje daňové priznanie, ktoré daňový úrad vyhodnotí ako chybné, budete niesť zodpovednosť vy. Napríklad, zadáte inú výšku príjmu, ako ste v skutočnosti mali.

Chránime vaše dáta.

Všetky informácie, ktoré zadávate pri vypĺňovaní formulára, považujeme za citlivé. Nepredávame ich ďalej tretím stranám, takže vás nebude kontaktovať žiadna ďalšia spoločnosť bez vášho súhlasu. Všetko, čo nám poviete, ostáva medzi nami. Ak sa rozhodnete požiadať o vymazanie vašich údajov, vyhovieme vám.

Naši spracovatelia alebo kto má prístup k vašim údajom a aké služby k tomu využívame?

Náš tím poskytuje návštevníkom a používateľom našich produktov zákaznícku a technickú podporu. Pre internú a emailovú komunikáciu s návštevníkmi využívame služby spoločnosti Google, pre chatovú komunikáciu nástroj Live helper chat a taktiež nám občas píšete s prosbou o pomoc cez sociálnu sieť Facebook. Na spravovanie emailov a na zálohovanie kontaktov a firemných dokumentov používame službu Google. Naše účtovné doklady spracovávame v účtovnom programe Premiér s licenciou vlastnenou materskou spoločnosťou NeoTax, s.r.o. Dáta sú ukladané na vlastnom serveri spravovanom spoločnosťou Clientigent, s.r.o. Servery, hosting, databázy a zálohovanie a správa databáz sú poskytované spoločnosťami OVH a ProfitBricks. Stránka je zabezpečená HTTPS protokolom. Pre platby kartou využívame platobnú bránu Trustpay. Ak platíte bankovým prevodom, peniaze posielate na náš bankový účet vo FIO banke.

Prístup k vašim komentárom, emailom a správam so žiadosťou o pomoc pri spracovaní formulárov má tím kolegov zákazníckej podpory, ktorí sa riadia prísnymi pravidlami pre prácu s dátami. Ešte jednoduchšie: k vašim údajom sa nedostane nikto, kto nie je oprávnený a bez dôvodu, čím je myslená napr. žiadosť užívateľa o kontrolu formulára.

Aby sme lepšie porozumeli správaniu sa hostí našich webových stránok a užívateľov našich služieb a mohli im tak pripravovať tie najlepšie služby, využívame službu Google Analytics od spoločnosti Google, Inc.