(+421) 233 331 023 info@neotax.eu

Neplaťte na dani z prenájmu viac ako musíte.

3. Február 2021

Vlastníte nehnuteľnosť a rozhodli ste sa ju prenajímať? Ako nezaplatiť na dani viac ako je naozaj nutné?

Čo zahrnúť do príjmu z prenájmu?

Do príjmov si môžete zahrnúť:

  • nájomné (spolu za rok)

TIP: Keď máte v nájomnej zmluve uvedený nájom a energie zvlášť, môžete si do príjmov uplatniť iba príjem z nájmu bez energií. Do nákladov však potom nemôžete uplatniť energie, keďže nie sú v príjme. Aby ste optimalizovali príjmy a výdavky, je dobré stanoviť nájomné spolu s cenou energií, aby sa následne mohli energie uplatniť v nákladoch.

Čo zahrnúť do výdavkov z prenájmu?

Do výdavkov si môžete zahrnúť:

  • náklady za energie (elektrina, voda, plyn)
  • služby spojené s nájmom (stočné, osvetlenie spoločných priestorov, používanie výťahu, odvoz smetí, poplatky za TV a internet)
  • ostatné výdavky, ktoré špecifikuje nájomná zmluva – ak je súčasťou prenájmu zariadenie, musí byť v zmluve vymenované (pračka, sporák, sedačka, posteľ atď.). Do výdavkov si môžete zahrnúť nákup týchto spotrebných tovarov.
  • iné výdavky (poistenie bytu, daň za nehnuteľnosť platená obci, príspevok do fondu opráv, úroky z hypotéky vzťahujúcej sa na byt, odpisy za nehnuteľnosť) – tieto položky môžete zahrnúť do výdavkov iba v prípade, že byt je zaradený do obchodného majetku.

Všetky výdavky uplatnené pri prenájme musíte archivovať 10 rokov. Nie je podstatné, či je nehnuteľnosť zaradená do obchodného majetku alebo nie.

Kedy musíte priznať príjem z prenájmu?

Pokiaľ nemáte príjem zo zamestnania či podnikania a príjem z prenájmu nepresiahne sumu 2 207.10 €, nemusíte ho priznávať v daňovom priznaní. Toto platí aj v prípade, že je váš príjem z prenájmu, ktorý činí maximálne 2 707.10 €. Podľa zákona si môžete z príjmu z prenájmu odpočítať daňový bonus 500 €. Čiže keď od príjmu 2 707.10 € odpočítate daňový bonus 500 €, váš príjem z prenájmu je 2 207.10 €. Váš príjem je teda nižší ako hranica na priznanie 2 207.10 € a nemáte tak povinnosť podať daňové priznanie.

Keď máte príjem z podnikania či zamestnania a zároveň aj z prenájmu a tieto príjmy su celkovo vyššie ako 2 207.10 €, priznávate prenájom iba vtedy, ak je vyšší ako 500 €.

Keď pracujete v zahraničí a ste považovaní za zahraničného daňového rezidenta, pričom prenajímate byt na Slovensku, podáte daňové priznanie z príjmov v zahraničí. Na Slovensku podáte daňové priznanie, kde uvediete iba príjem z prenájmu zo Slovenska.

Vyplniť
daňové priznanie
s príjmom
z prenájmu

Príklad:

Pán Richard má trvalý pobyt v Nitre, ale pracuje v Prahe a v Nitre prenajíma byt. Ako a kde podá daňové priznanie?

Odpoveď:

V ČR podá daňové priznanie z príjmov fyzickej osoby. Príjem z prenájmu na Slovensku do daňového priznania neuvádza. Na Slovensku podá daňové priznanie, kde uvedie príjem z ČR (po vyňatí príjmov vyjde daň z príjmu na 0) a prizná aj príjem z prenájmu. Reálne teda daní na Slovensku iba príjem z prenájmu.

Bonus 500 eur vždy bez výnimky

Na daňový bonus 500 eur máte nárok aj v prípade, keď nehnuteľnosť prenajímate iba časť roka.

Zaradiť či nezaradiť do obchodného majetku?

Ako zaradiť nehnuteľnosť do obchodného majetku?

Pri zaradení nehnuteľnosti do obchodného majetku sa musí viesť evidencia. Rozumie sa ňou prehľad príjmov a výdavkov. Vytvorí sa inventárna karta, na ktorú sa vyznačí:

  • adresa nehnuteľnosti
  • rok obstarania
  • spôsob nadobudnutia, príp. rok vyradenia z obchodného majetku a každoročne sa do nej dopisujú odpisy za daný rok. Odpisy sa zohľadňujú vo výdavkoch v daňovom priznaní. Inventárna karta má predpísanú štruktúru, ale môže to byť tabuľka vytvorená v exceli.

Ako a kam oznámim zaradenie nehnuteľnosti do obchodného majetku?

Zaradenie nehnuteľnosti do obchodného majetku sa neoznamuje. V daňovom priznaní sa vypíše hodnota nehnuteľnosti zaradenej do obchodného majetku do príslušnej kolonky. Táto hodnota sa každý rok znižuje o hodnotu uplatnených odpisov.

Výhody a nevýhody zaradenia do obchodného majetku

Výhodou je, že si do výdavkov môžete uplatniť všetko vyššie uvedené v časti výdavky.

Nevýhodou je, zdanenie nehnuteľnosti pri predaji. Nehnuteľnosť je oslobodená od dane pri jej predaji až po uplynutí 5 rokov od jej vyradenia z obchodného majetku.


Príjem z prenájmu nehnuteľností si jednoducho spracujete aj sami na www.OnlinePriznanie.sk..