Kto si prilepší o 13. a 14. plat?

20. Február 2018

Pred necelým mesiacom ste si v článku Najväčšie zmeny, ktoré sa tento rok dotknú našich príjmov najviac mohli prečítať o očakávaných zmenách v roku 2018. Jednou zo zmien je aj 13. prípadne 14. plat.

Novela Zákonníka práce prešla parlamentom, avšak podmienky k ich oslobodeniu od daní a odvodov je nastavené veľmi prísne, čo môže firmám spôsobiť problémy pri vyplácaní alebo dokonca úplne znemožniť vyplácanie.

Skvelý nápad, ale.. vždy je nejaké ale

Kameňom úrazu k získaniu úľavy od daní a odvodov je podmienka, že 13. a 14. plat bude musieť byť vyplácaný minimálne vo výške priemernej mesačnej mzdy zamestnanca. To podľa však väčšina firiem nemá šancu splniť. Firmy obvykle vyplácajú zamestnancom koncoročné odmeny v nižších sumách ako je výška priemernej mzdy.

A tu narážame na ďalšiu podmienku v novele zákona. Aby mohol byť vyplatený 13. a 14. plat oslobodený od daní a odvodov, musí firma vyplatiť zamestnancovi letný aj koncoročný bonus. Pokiaľ zamestnanec dostane iba koncoročný bonus vo forme 13. platu, nespĺňa podmienku novely zákona a tento plat nemôže byť ani odvodovo ani daňovo zvýhodnený.

Dosiahne na to vôbec niekto?

Na plnú výšku daňovo-odvodového zvýhodnenia tak dosiahne minimum zamestnancov. Ak pracujete v IT, telekomunikáciách, energetike či finančných službách na manažérskych postoch, máte šancu, že túto úľavu využijete, pretože zamestnávatelia z týchto sfér sú vo väčšine prípadov bohaté firmy. Nejde však očakávať, že kvôli novému bonusu budú meniť systém odmeňovania alebo že by úľavy využila väčšina zamestnancov.

O koľko si prilepšia?

Od daní a odvodov sú oslobodené 13. a 14. platy od sumy 500 eur. Zásadný nárast sa v čistých mzdách týchto ľudí neočakáva, keďže suma do 500 eur podlieha všetkým zákonným odvodom ako klasická mzda.