Daňový úrad mi vrátil daňové priznanie kvôli chybe. Čo teraz? Budem podávať opravné alebo dodatočné priznanie?

15. Marec 2019

Každý sme len človek a občas sa stane, že urobíte chybu aj vo svojom daňovom priznaní. Daňové priznanie leží na stole na daňovom úrade a vy tŕpnete čo teraz? Nezúfajte.

V prípade, že zistíte chybu ešte pred koncom termínu na podanie daňového priznania, stačí, ak podáte opravné daňové priznanie. V tomto prípade sa na vaše pôvodne podané priznanie neprihliada a ako hlavné sa berie to opravné. Opravné priznanie môžete podať v termíne niekoľkokrát.

Kedy musím podať dodatočné priznanie?

Dodatočné daňové priznanie musíte podať v prípade, keď si chybu v priznaní uvedomíte až po termíne odovzdania. Ak bola vypočítaná daň nižšia ako tá reálna, dodatočným priznaním sa jej výška dorovná. Ak bola vyššia ako reálna, dodatočným priznaním sa zrazí na reálnu sumu.

V oboch prípadoch treba na úvodnej strane tlačiva daňového priznania zaškrtnúť políčko, aby bolo zrejmé, že ide o dodatočné daňové priznanie. Samozrejme musíte uviesť aj dôvody, prečo priznávate viac (alebo menej) a dodatočne. I v tomto prípade bude daňový úrad vychádzať z posledného odovzdaného priznania.

Počítajte ale s pokutou vo výške 60 – 32 000 eur v závislosti od navýšenia daňovej povinnosti. Výška pokuty sa posudzuje individuálne. Pokuta je vlastne trest za nesprávne vypočítanú daň.

Aké sankcie ma čakajú za nepodanie alebo oneskorenie?

V prípade, že podáte daňové priznanie iba neskoro, tak sa vám sankcia vyhne, pokiaľ je daň nižšia ako 5 eur. Pokiaľ daňové priznanie nepodáte vôbec, čaká vás pokuta, ktorá začína na 60 a končí na 32 000 eur. To ale nie je ani zďaleka všetko. Za každý deň omeškania vám naskočí úrok z omeškania.

Spracujte si daňové priznanie ešte dnes jednoducho v našej intuitívnej kalkulačke na www.OnlinePriznanie.sk.