(+421) 233 331 023 info@neotax.eu

Daňové novinky 2019 – e-podávanie daňového priznania – občan

4. Jún 2019

Možnosť podať daňové priznanie elektronicky sa môže dotknúť aj bežného daňovníka – nepodnikateľa. Tým sa rozumie každý občan, ktorý má príjem vyšší ako 1915.01 eura.

V prípade, že žijete v zahraničí, bývate ďaleko od miesta trvalého bydliska (teda aj miestne príslušného daňového úradu) alebo jednoducho nie je vo vašich časových možnostiach návšteva daňového úradu a podať daňové priznanie osobne, máte možnosť využiť novinku, s ktorou prišla Finančná správa SR. Môžete podať daňové priznanie elektronicky. Pre občanov nepodnikateľov je táto možnosť dobrovoľná. Naďalej zostáva v platnosti aj podanie prostredníctvom papierového formuláru. Ak sa predsa len rozhodnete pre e-podanie, proces elektronického podávania daňového priznania nájdete v článku 3 kroky na e-komunikáciu s daniarmi.

Je to pre vás zložité? Nechajte to na nás. Od 1. 1. 2019 môžete využiť podanie daňového priznania cez aplikáciu na OnlinePriznanie.sk elektronicky aj pre nepodnikateľov formou nového produktu e-podanie.

Ako to funguje?

Od 1. januára 2019 budú mať aj bežní občania – nepodnikatelia možnosť podať daňové priznanie prostredníctvom služby e-podanie. Jedná sa o samostatný produkt, ktorý funguje takto:

 1. cez aplikáciu si vyplníte daňové priznanie
 2. v kroku 3 zaškrtnete políčko Chcem podať daňové priznanie elektronicky, potrebujem daňové priznanie vo formáte xml
 3. zároveň zaškrtnete políčko Chcem, aby ste daňové priznanie podali za mňa
 4. po vyplnení budete mať k dispozícii pdf súbor s formulárom daňového priznania pre kontrolu údajov, súčasne aj xml súbor
 5. po kliknutí na produkt e-podanie dostanete do emailu splnomocnenie k elektronickému podaniu cez OnlinePriznanie.sk
 6. splnomocnenie podpíšete, naskenujete a pošlete späť
 7. my vybavíme podanie daňového priznania za vás – tj. váš xml súbor podáme na Finančnú správu SR za vás
 8. Finančná správa SR potvrdí podanie daňového priznania a toto potvrdenie vám pošleme spolu s inštrukciami o platbe dane prípadne o preplatku
 9. zaplatíte daň alebo obdržíte preplatok

Výhody e-podania cez OnlinePriznanie.sk

 • šetrí váš čas
 • šetrí vaše náklady (pokiaľ žijete v zahraničí, prípadne inde ako v mieste bydliska)
 • odpadá povinnosť registrácie na Finančnej správe SR
 • pri využití služby na budúci rok odpadá proces splnomocnenia (autorizácia sa musí urobiť iba 1x)
 • nie je nutná návšteva daňového úradu

  Daňové priznanie môžete podať elektronicky prostredníctvom služby e-podanie na www.OnlinePriznanie.sk.