(+421) 233 331 023 info@neotax.eu

Ako zaplatím daň, keď neviem IBAN k platbe dane?

5. Marec 2020

Vyšla vám v daňovom priznaní daň k zaplateniu. Na aké číslo účtu zaplatiť nedoplatok na dani?

Finančná správa nedisponuje jedným univerzálnym účtom, na ktorý si pošlete prevodom peniaze. Účet si musíte poskladať. Číslo účtu sa skladá z 6 číselného predčíslia a 10 miestneho čísla účtu tzv. OÚD. Nasleduje lomítko a kód Štátnej pokladnice. V závislosti od toho, aký druh dane idete zrovna platiť, si zvolíte predčíslie účtu. Pokiaľ teda platíte daň z príjmu fyzickej osoby z daňového priznania typu A alebo B, zvolíte predčíslie 500208.

Každý daňovník má pridelené vlastné číslo účtu – osobné číslo daňovníka (OÚD). O pridelenie môžete zažiadať priamo formou generátora na stránkach Finančnej správy. Jednoducho vložíte rodné číslo alebo DIČ do políčka, opíšete kontrolný kód a dáte vyhľadať.

Čo však v prípade, keď generátor vaše OÚD nenájde?

Kontaktovali sme Finančné riaditeľstvo v Banskej Bystrici, ako zaplatiť daň, keď generátor nevygeneroval OÚD z prideleného DIČ ani z rodného čísla.

Ak Vám generátor po zadaní potrebných údajov OÚD nenájde, bude daňovníkovi po spracovaní daňového priznania pridelené a odoslané poštou na adresu. Variabilný symbol pri platbe uvedie 1700992019.

Znamená to, že kým daňový úrad nespracuje vaše daňové priznanie a nepošle list s pridelým OÚD, neviete si vygenerovať IBAN a uhradiť daň. Inak povedané, kým generátor nevygeneruje OÚD podľa DIČ alebo rodného čísla, vaše daňové priznanie daňový úrad ešte nespracoval.

Ako postupovať, keď list z daňového úradu nedorazí do 31.3.?

Všeobecne platí, že povinnosť podať daňové priznanie je do 31.3. Keď daňový úrad nestihne spracovať vaše daňové priznanie do 31.3., musíte s platbou dane počkať.

Daňové priznanie bolo podané v termíne, no list stále neprišiel. Ako sa vyhnúť pokute?

V tomto prípade platí, že je oneskorenie spôsobené na strane daňového úradu. Daňovník, ktorý podá daňové priznanie v termíne a proces spracovania mu znemožňuje uhradiť daň do konca marca, ju uhradí síce po termíne, ale daňový úrad mu pokutu nevyrubí.

List s OÚD prišiel. Ako ďalej postupovať?

Po pridelení OÚD treba vyskladať ešte IBAN. Na zjednodušenie procesu môžete použiť generátor IBAN pre účet v Štátnej pokladnici. Zadáte predčíslie pre daň z príjmov fyzickej osoby 500208 a vaše OÚD a generátor zobrazí hotový IBAN pre platbu dane.