(+421) 233 331 023 info@neotax.eu

Ako vybavím predĺženie lehoty na podanie daňového priznania?

30. Apríl 2018

Pokiaľ nestíhate podať daňové priznanie v zákonom stanovenej lehote väčšinou do 31. 3., nezúfajte. Finančnú správu SR môžete požiadať o predĺženie lehoty na podanie priznania. O predĺženie lehoty je potrebné si zažiadať do 31. 3.

Existujú dve možnosti pre uplatnenie predĺženej lehoty:

 1. Máte príjmy plynúce iba zo zdrojov na území SR – lehotu si môžete predĺžiť maximálne o 3 mesiace tj. do 30.6.
 2. Máte príjmy plynúce zo zdrojov na území SR aj zo zdrojov v zahraničí – lehotu si môžete predĺžiť maximálne o 6 mesiacov tj. do 30. 9. Pozor! Ak do daňového priznania neuvediete zahraničné príjmy, bude Finančná správa prihliadať na porušenie zákona (pretože ste si mohli predĺžiť iba o 3 mesiace) a vyrubí Vám penále.

Daň je splatná k poslednému dňu predĺženia (do 30. 6. alebo 30. 9.).

 • úplné znenie zákona nájdete TU.

Čo pre to musím urobiť?


 • vyplniť tlačivo Oznámenie daňovníka o predĺžení lehoty na podanie daňového priznania,
 • vytlačiť, podpísať a odniesť na miestne príslušný daňový úrad (ak si nie ste istý, kam spadáte, o miestne príslušnom daňovom úrade sa dozviete TU),
 • podať daňové priznanie v novej lehote.

Aké tlačivo musím vyplniť?


 • Oznámenie daňovníka o predĺžení lehoty na podanie daňového priznania (vzor si môžete stiahnuť TU.

Ktoré údaje musím vyplniť?


 • DIČ,
 • zdaňovacie obdobie,
 • (v prípade, ak podávate opravné priznanie v predĺženej lehote, uvediete túto skutočnosť zaškrtnutím políčka + uvediete dátum podania riadneho daňového priznania),
 • nacionálie,
 • adresu trvalého pobytu (pokiaľ nemáte trvalý pobyt na SR ani sídlo podnikania, uvediete adresu na území SR),
 • možnosť predĺženia (podmienky viď vyššie) podľa zdrojov príjmov (zo SR, zo SR + zahraničia, zo zahraničia),
 • posledný deň lehoty na podanie (2. 7. alebo 1. 10),
 • meno a priezvisko toho, kto oznámenie vypracoval,
 • dátum,
 • podpis a pečiatka.


Ktorej inštitúcii doručím potrebné dokumenty?


 • Oznámenie daňovníka o predĺžení lehoty na podanie daňového priznania doručíte Finančnej správe SR (daňovému úradu)

Koľko za to zaplatím?


 • predĺženie lehoty na podanie daňového priznania vybavíte bez poplatku.

Na prípravu daňového priznania v predĺženom termíne môžete využiť našu intuitívnu aplikáciu OnlinePriznanie.sk.