(+421) 233 331 023 info@neotax.eu

Ako správne poslať podklady pre E-podanie

13. September 2021

Pre úspešné elektronické podanie daňového formulára je potrebné poslať aj prílohy. Ako poslať podklady, aby bolo podanie čo najrýchlejšie vybavené?

Základom pre zastupovanie a pri komunikácii s daňovým úradom je zaslanie plnej moci. V prípade zamestnancov bez iných príjmov (podnikania, prenámu atď.) je potrebné k plnej moci pripojiť aj evidenčný list.

Treba plnú moc a evidenčný list nejako upravovať? Ako vám ho pošlem?

Plná moc, prípadne aj evidenčný list nájdete v jednom súbore po úhrade objednávky. Okrem súboru s plnou mocou si môžete stiahnuť aj daňový formulár vo formáte PDF. Slúži ke kontrole zadaných hodnôt v aplikácii. V súbore s daňovým formulárom nájdete sprievodný list, v ktorom sú vymenované prílohy, bez ktorých daňový formulár nie je možné podať. Ak v sprievodnom liste nie je uvedená povinná príloha, prílohy nie je nutné prikladať.

Mám stiahnuté oba súbory. Ako ďalej pokračovať?

  1. Súbor si stiahnite a vytlačte.
  2. Plnú moc a evidečný list podpíšte
  3. Naskenujte oba dokumenty zvlášť do formátu PDF
  4. Pripravte si prílohy podľa sprievodného listu
  5. Prílohy naskenujte každý zvlášť do formáte PDF
  6. Každú prílohu pripojte separátne do jedného e-mailu ako klasickú prílohu (ak využívate
    e-mail od gmailu, neprikladajte prílohy z Gdisku!)
  7. Pošlite na podpora@neotax.sk

Príklad

Eva je zamestnanec a vyplnila si daňové priznanie v aplikácii na OnlinePriznanie.sk. Kde nájde prílohy a plnú moc a ako bude postupovať, keď chce, aby sme daňové priznanie podali za ňu?

Riešenie

Eva si stiahne súbor s daňovým priznaním a s plnou mocou po úhrade platby. Súbor s plnou mocou vytlačí a podpíše.

Eva poslala plnú moc a evidenčný list vo formáte PDF v jednom súbore. Poslala dokumenty správne?

plna%20moc%20nespravne

NIE! Poslala viac dokumentov v jednom súbore, ktorý daňový úrad neakceptuje.

Eva poslala plnú moc a evidenčný list separátne vo formáte JPEG. Poslala dokumenty správne?

plna%20moc%20nespravny%20format
evidencny%20list%20nespravny%20format

NIE! Poslala síce každý dokument separátne, avšak v nesprávnom formáte, ktorý daňový úrad neakceptuje.

Eva poslala plnú moc a evidenčný list separátne vo formáte PDF. Poslala dokumenty správne?

Pln%C3%A1%20moc
evidencny%20list

ÁNO! Každý dokument je separátne v správnom formáte PDF.

Eva naskenuje ešte prílohy podľa sprievodného listu, v ktorom sú prílohy vymenované.


Daňové priznanie a aj iné daňové formuláre radi podáme elektronicky za vás. Využite službu E-podanie.

Vyplniť E-podanie