3. časť: Rodičia na RD

25. Január 2018

Ste rodičom na rodičovskej dovolenke? Ako si vysporiadať dane, keď čerpáte štátnu sociálnu dávku?

Je dôležité vedieť na začiatku, čo sa do príjmov zahrňuje a čo nie. Štátne sociálne dávky, do ktorých spadá prídavok na dieťa, príplatok k prídavku na dieťa, rodičovský príspevok, príspevok na starostlivosť o dieťa, príspevok pri narodení dieťaťa, príplatok k príspevku pri narodení dieťaťa, príspevok rodičom, ktorým sa súčasne narodili 3 a viac detí a príspevok na pohreb nepodliehajú dani z príjmov a sú od tejto dane oslobodené, čiže sa do príjmov v daňovom priznaní nepriznávajú. Rovnako sú na tom aj nemocenské dávky, do ktorých patria nemocenské, ošetrovné, vyrovnávacia dávka a materská. Mnohí rodičia často robia túto chybu hneď v prvom riadku daňového priznania a tieto dávky uvádzajú ako príjem.

(Ne)má povinnosť?

Rodič na rodičovskej alebo materskej dovolenke má 3 možnosti: a) jeho príjem zo zamestnania alebo brigády presiahol sumu 1901,67 eura – musí podať daňové priznanie b) jeho príjem zo zamestnania alebo brigády nepresiahol sumu 1901,67 eura – nemusí podať daňové priznanie c) jeho príjem zo zamestnania alebo brigády nepresiahol sumu 1901,67 eura, ale zamestnávateľ mu odvádzal daň zrážkou zo mzdy – môže dobrovoľne podať daňové priznanie, vznikne mu preplatok, ktorý mu daňový úrad vráti

Čo budete potrebovať?

Pokiaľ išlo o brigádu, zamestnávateľ vystaví Potvrdenie o zdaniteľných príjmoch, o preddavkoch na daň, o daňovom bonuse na vyživované dieťa podľa § 39 ods. 5 zákona č. 595/2003 Z. z . o dani z príjmov v znení neskorších predpisovu za zdaňovacie obdobie tj. z roku 2017. Tento dokument je potvrdením o zrážke dane a tvorí prílohu daňového priznania.

Ako zamestnanec však môže rodič na RD požiadať svojho posledného zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania. Žiadosť za rok 2017 musí byť zamestnávateľovi podaná do 15. 2. 2018.

Aký typ daňového priznania použiť?

Daňové priznanie k dani z príjmov FO typu A– ak rodič na RD dosiahol príjmy iba zo závislej činnosti – t.j. zo zamestnania na základe pracovnej zmluvy alebo dohody o vykonaní práce.

Daňové priznanie k dani z príjmov FO typu B – ak rodič na RD dosiahol aj iné druhy príjmov (príjem z prenájmu nehnuteľností, z nepeňažnej výhry, z predaja nehnuteľnosti, z vyplatenia podielového listu).

Uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane na manželku (manžela)

Druhý rodič dieťaťa, ktorý nečerpá RD ani MD, si môže uplatniť nezdaniteľnú časťzákladu dane na manželku (manžela). Môže tak však urobiť iba vtedy, ak s manželkou a dieťaťom žije v jednej domácnosti, manželka sa starala o maloleté dieťa a poberala rodičovský príspevok alebo materské.

Ako vyplniť?

Rodič, ktorý pred čerpaním RD alebo materskej pracoval ako zamestnanec, a požiadal zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania, má o starosť menej. Zamestnávateľ za neho urobí zúčtovanie, on ho podpíše a tým je jeho daňová povinnosť splnená. Zamestnávateľ zariadi všetko za neho.

Rodič, ktorý podáva daňové priznanie dobrovoľne alebo pracoval ako brigádnik, prípadne zamestnávateľa nepožiadal o zúčtovanie, môže vyplniť buď papierové tlačivo alebo si môže uľahčiť výpočet dane z pohodlia domova online. Internet ponúka veľa rôznych kalkulačiek, návodov, online formulárov a aj online daňové priznanie. Využiť môže aj aplikáciu na www.onlinepriznanie.sk, ktorá ho krok za krokom navedie k hotovému daňovému priznaniu. Už ho iba vytlačí, podpíše, pripojí prílohy a odnesie na daňový úrad.

Poznámka: Preplatok na dani sa vráti iba v prípade, že je vyšší ako 5 eur. V opačnom prípade nevzniká nárok na jeho vrátenie.

Dôležité!!!

Daňové priznanie je nutné podať do 31. marca!


Daňové priznanie si môžete spracovať aj sami v jednoduchej, intuitívnej kalkulačke na www.onlinepriznanie.sk.