Žádáte o daňové zvýhodnění na dítě v roce 2018? 10 případů, kdy na slevu nemáte nárok.

9. březen 2018

Při splnění všech zákonem stanovených podmínek má každý rodič právo na daňové zvýhodnění (znáte pod pojmem “daňová sleva na dítě”).

Zaplatí tedy méně na dani z příjmu fyzických osob, než osoby, které děti nemají. Uplatnění daňových slev není však automatické, musí být splněny zákonné podmínky. Tady je 10 případů, kdy slevu na dani nelze použít.

1) Nezaměstnaný rodič

Daňové zvýhodnění je pouze pro zaměstnance. OSVČ uplatní nárok na daňové zvýhodnění v daňovém přiznání. V tomto případě se opravdu vyplatí všem zaměstnancům s dětmi vzít i práci, která není tak dobře placená. Vznikne jim tak nárok na daňové zvýhodnění.

Jak vzniká daňový “bonus” a peníze vám stát vrátí? Pokud je vypočtená daň z příjmu fyzických osob nižší než daňové zvýhodnění, automaticky tím vzniká nárok na daňový bonus. Zaměstnanec tím pádem peníze dostane. Tím, že čerpá daňový bonus (což je rozdíl mezi daňovým zvýhodněním a daní z příjmu fyzických osob), může být jeho čistá mzda vyšší než hrubá mzda. Proto je daňové zvýhodnění nejefektivnější způsob finanční pomocí pro všechny rodiny s dětmi.

2) Daňové zvýhodnění uplatňuje druhý z rodičů

Daňové zvýhodnění může uplatnit pouze jeden z rodičů. Pokud slevu využije matka, pak otec slevu čerpat nemůže a naopak. Mzdová účetní by si měla vždy vyžádat čestné prohlášení, že slevu neuplatňuje druhý rodič.

3) Dítě starší 26 let


V případě, že máte doma studenta do 26 let, máte nárok na daňové zvýhodnění. Pokud je studentovi více jak 26 let, nárok na daňové zvýhodnění už nemáte. Pozor! V případě prezenčního doktorského studia se věková hranice posouvá až na 28 let.


4) Dálkové studium během práce

Daňové zvýhodnění lze uplatnit na nezletilé dítě v případě studia až do 26 let. Při dálkovém, distančním, večerním či kombinovaném studiu střední školy je možné uplatnit daňové zvýhodnění pouze v situaci, kdy student není během studia výdělečně činné (nevzniká účast na nemocenském pojištění) nebo nemá nárok na podporu v nezaměstnanosti. Studenti vysokých škol můžou nárokovat slevu na dani a neplatí pro ně toto omezení.

5) Invalidní důchod třetího stupně

Daňové zvýhodnění mohou uplatnit i rodiče s dětmi pobírající invalidní důchod prvního a druhé stupně, jejichž nezletilé a zletilé dítě se připravuje studiem na budoucí povolání až do 26 let. V případě invalidity třetího stupně, nemůže být sleva na dítě poskytnuta.

6) Nedoručení rodného listu

Při výpočtu měsíční zálohy na dani z příjmu fyzických osob musí mít mzdová účetní od zaměstnance kopii rodného listu a u středoškoláku nebo vysokoškoláků ji musí pravidelně dokládat potvrzení o studiu od příslušné školy, aby si mohl zaměstnanec uplatňovat slevu na dítě. Poprvé se daňové zvýhodnění uplatňuje za měsíc, kdy se dítě narodilo.

7) Nepodepsání prohlášení k dani

Občas nastane situace, že zaměstnanec pracuje současně pro více zaměstnavatelů. Daňové slevy může však uplatnit pouze u jednoho zaměstnavatele, u kterého podepsal prohlášení k dani (tzv. růžový papír). Za jedno časové období je možné přihlášení podepsat pouze u jednoho zaměstnavatele. U zaměstnavatele, u kterého není podepsáno prohlášení k dani, nemůže zaměstnanec uplatnit slevu na dítě.

8) Dítě družky

Slevu na dítě můžou uplatnit i osoby vyživující dítě žijící s ním v jedné domácnosti. Za vyživované dítě se dle legislativy považuje dítě vlastní, osvojené, dítě v péči nahrazující péči rodičů nebo dítě druhého z manželů. Pokud má jeden z partnerů dítě z předchozího vztahu, není možné uplatnit slevu na dítě z toho důvodu, že není splněna některá z výše uvedených zákonných podmínek.

9) OSVČ stanovující výdaje paušálem z příjmu vyššího než 1 mil. Kč

V minulosti bylo možné uplatnit slevu na dítě pouze u OSVČ neuplatňujících paušál, bylo to tedy možné jen u těch, kteří měli daňovou evidenci. Při podání daňového přiznání za rok 2017 je možné pro podnikatele využít slevu na dítě i při paušálním zdanění. Má to však jednu podmínku. Podnikatel může uplatňovat svůj nárok pouze v případě, že uplatní paušál z maximálního příjmu pouze 1 milion Kč. Při překročení této částky bude OSVČ uplatňovat paušální zdanění na vyšší příjmy, takže nárok na slevu na dítě zaniká. Jaký limit si podnikatel pro paušální zdanění zvolí a zda využije slevu na dítě, je pouze na jeho rozhodnutí a může si vybrat. Od roku 2018 bude pro OSVČ platit jen nižší strop 1 milionu Kč.

10) Svěření dítěte jednomu z rodičů po rozvodu

Při rozvodu manželů si může slevu na dítě uplatnit pouze rodič, kterému bylo dítě svěřeno do péče. Pokud je dána střídavá péče mohou se rodiče v uplatňování daňového zvýhodnění na dětí střídat. Je však dobré mít pro tyto případy sepsanou písemnou dohodu, která zajistí jednoznačný doklad pro mzdové účetní.

A kolik si vůbec můžete odečíst od daní, pokud na slevu máte nárok?

Za celý kalendářní rok 2017 je daňové zvýhodnění na první dítě 13 404 korun, 19 404 korun na druhé a za třetí a každé další dítě je zvýhodnění 24 204 korun. Při vypočítání měsíční čisté mzdy zaměstnance je uplatňováno daňové zvýhodnění v jedné dvanáctině. Celková částka se tedy rozdělí na každý měsíc. Pokud v některém měsíci se daňové zvýhodnění neuplatňuje, ale je na něj nárok, je možné si vše vykalkulovat v ročním zúčtování daně nebo daňovém přiznání. Nezapomeňte: slevu na dítě může uplatnit pouze jeden z rodičů.

Jak vám vychází daně bez, a nebo s uplatněním slevy, si můžete vypočítat v jednoduché daňové kalkulačce: www.OnlinePriznani.cz.