Termín pro podání přehledů pro OSVČ rovněž posunut

16. březen 2021

Před několika dny jsme informovali o posunutí termínu pro podání daňového přiznání. Nyní se podobným směrem vydávají i zdravotní pojišťovny a ČSSZ.

ČSSZ volí cestu zmocnění ministryně a promine penále

Ministerstvo práce a sociálních věcí pověří ČSSZ, aby automaticky promíjela penále u OSVČ, které se rozhodnou využít prodlouženého termínu pro podání daňového přiznání. Přesný termín ministerstvo stanovilo na 30. června 2021.

Ministerstvo zdravotnictví půjde cestou novely zákona

Ministerstvo zdravotnictví taky prodlouží termín pro podání přehledů. Společně se zdravotními pojišťovnami zpravacovalo novelu zákona, kterou se posune termín pro podání přehledů. Tento termín je stanoven tak, aby nebyl dříve než měsíc po termínu pro podání daňového přiznání. Konečný termín pro podání přehledů do zdravotní pojišťovny je stanoven na 2. srpna 2021 bez ohledu na to, jakou formou OSVČ podá daňové přiznání. Nebude tak brán ohled na to, zda OSVČ podá daňové přiznání elektronicky nebo papírovou formou.

Pro OSVČ již platí NOVÉ termíny pro podání přehledů, a to do:

  • do 30. června 2021 v případě ČSSZ
  • do 2. srpna 2021 v případě zdravotních pojišťoven

Zpracovat daňové přiznání včetně přehledů pro pojišťovny

Zpracujte si daňové přiznání včetně přehledů pro pojištovny na www.OnlinePřiznání.cz již dnes a podejte jej v prodlouženém termínu. Neodkládejte vyplnění na poslední chvíli. S naší aplikací máte hotovo za 20 minut.