(+420) 234 261 904 info@neotax.eu

Zkoušky ověřující výsledky dalšího vzdělávání - odpočet daně

Poplatník si od základu daně může odečíst zaplacené poplatky za zkoušky, které zvyšují jeho profesní kvalifikaci.

Za tyto zkoušky nelze považovat rekvalifikační kurzy ani jazykové kurzy, ale pouze zkoušky zveřejňované v Národní soustavě kvalifikací. Zkouška nesmí být zároveň proplacená zaměstnavatelem.

V případě že poplatník podniká, nesmí být poplatek za zkoušku zahrnut mezi výdaje.


Nevíte, jak si uplatnit slevy na dani a složitě je vypočítávat? Vyzkoušejte naší online aplikaci pro zpracování daňového přiznání pro fyzické osoby na OnlinePřiznání.cz. Stačí zodpovědět několik jednoduchých otázek a připravíme vám kompletní daňové přiznání online v PDF i XML, v případě OSVČ i přehledy pro pojišťovny. Zatím máme k dipozici aplikaci pro rok 2022, již ale pracujeme na nové aplikaci pro rok 2023. Sledujte nás na FacebookuInstagramu, ať vám neuniknou žádné informace o nové aplikaci, finančních tipech a různých novinek z oblasti daní.

Částka odpočtu se odvíjí od skutečně zaplaceného poplatku. K daňovému přiznání je nutné vždy přiložit potvrzení o zaplacení poplatku.

Maximálně lze odečíst od základu daně:

  • 10 000 Kč - poplatník bez zdravotního postižení,
  • 13 000 Kč - poplatník se zdravotním postižením,
  • 15 000 Kč - poplatník s těžším zdravotním postižením.
Zdroj: Finanční správa ČR


Od základu daně ve zdaňovacím období lze odečíst úhrady za zkoušky ověřující výsledky dalšího vzdělávání podle zákona o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání82a), pokud nebyly hrazeny zaměstnavatelem ani nebyly uplatněny jako výdaj podle § 24 poplatníkem s příjmy podle § 7, nejvýše však 10 000 Kč. U poplatníka, který je osobou se zdravotním postižením, lze za zdaňovací období odečíst až 13 000 Kč, a u poplatníka, který je osobou s těžším zdravotním postižením, až 15 000 Kč.
Zdroj: www.zakonyprolidi.cz