Sleva na studenta

Studenti, kteří studují na státem uznávané střední nebo vysoké škole mohou do věku 26 let uplatnit slevu na studenta.

Ta činí 335 Kč za každý měsíc, (4 020 Kč ročně) ve kterém mají oficiální status studenta a platné potvrzení o studiu. V případě prezenčního doktorandského studia je věková hranice posunuta na 28 let.

Potvrzení o studiu je nutné přiložit k vašemu daňovému přiznání jako přílohu.


Nevíte, jak si uplatnit slevy na dani a složitě je vypočítávat? Vyzkoušejte naší online aplikaci pro zpracování daňového přiznání pro fyzické osoby na OnlinePřiznání.cz. Stačí zodpovědět několik jednoduchých otázek a připravíme vám kompletní daňové přiznání online v PDF i XML, v případě OSVČ i přehledy pro pojišťovny. Sledujte nás na FacebookuInstagramu, ať vám neuniknou žádné informace o nové aplikaci, finančních tipech a různých novinek z oblasti daní.

Poplatníkům uvedeným v § 2 se daň vypočtená podle § 16, případně snížená podle § 35, 35a nebo § 35b za zdaňovací období snižuje o

f) slevu na studenta ve výši 4 020 Kč u poplatníka po dobu, po kterou se soustavně připravuje na budoucí povolání studiem nebo předepsaným výcvikem, a to až do dovršení věku 26 let nebo po dobu prezenční formy studia v doktorském studijním programu, který poskytuje vysokoškolské vzdělání až do dovršení věku 28 let. Dobou soustavné přípravy na budoucí povolání studiem nebo předepsaným výcvikem se rozumí doba uvedená podle zvláštních právních předpisů14d) pro účely státní sociální podpory.
Zdroj: www.zakonyprolidi.cz