(+420) 234 261 904 info@neotax.eu

Sleva na odborové příspěvky

Zaplacené členské příspěvky odborovým organizacím je možné odečíst od základu daně.

Maximální částka odpočtu však nesmí přesáhnout 3 000 Kč a 1,5 % z příjmů ze zaměstnání. Do příjmů ze zaměstnání se nepočítají příjmy z dohod o provedení práce, které jsou zdaněné srážkovou daní. K daňovému přiznání je nutné přiložit potvrzení vystavené odborovou organizací o zaplacení příspěvku.


Nevíte, jak si uplatnit slevy na dani a složitě je vypočítávat? Vyzkoušejte naší online aplikaci pro zpracování daňového přiznání pro fyzické osoby na OnlinePřiznání.cz. Stačí zodpovědět několik jednoduchých otázek a připravíme vám kompletní daňové přiznání online v PDF i XML, v případě OSVČ i přehledy pro pojišťovny. Zatím máme k dipozici aplikaci pro rok 2022, již ale pracujeme na nové aplikaci pro rok 2023. Sledujte nás na FacebookuInstagramu, ať vám neuniknou žádné informace o nové aplikaci, finančních tipech a různých novinek z oblasti daní.

Od základu daně lze odečíst zaplacené členské příspěvky zaplacené ve zdaňovacím období členem odborové organizace odborové organizaci, která podle svých stanov obhajuje hospodářské a sociální zájmy zaměstnanců v rozsahu vymezeném zvláštním právním předpisem.82) Takto lze odečíst částku do výše 1,5 % zdanitelných příjmů podle § 6, s výjimkou příjmů podle § 6 zdaněných srážkou podle zvláštní sazby daně, maximálně však do výše 3 000 Kč za zdaňovací období.
Zdroj: www.zakonyprolidi.cz