(+420) 234 261 904 info@neotax.eu

Sleva na manžela/manželku

Slevu na manžela / manželku si může uplatnit manžel nebo manželka, pokud druhý z manželů nemá vlastní příjmy nebo je má nízké.

Do limitu 68 000 Kč se počítají veškeré příjmy:

 • ze zaměstnání,
 • podnikání,
 • nájmů,
 • příležitostné příjmy,
 • mateřská,
 • nemocenské dávky,
 • invalidní i starobní důchod,
 • podpora v nezaměstnanosti.


Nevíte, jak si uplatnit slevy na dani a složitě je vypočítávat? Vyzkoušejte naší online aplikaci pro zpracování daňového přiznání pro fyzické osoby na OnlinePřiznání.cz. Stačí zodpovědět několik jednoduchých otázek a připravíme vám kompletní daňové přiznání online v PDF i XML, v případě OSVČ i přehledy pro pojišťovny. Zatím máme k dipozici aplikaci pro rok 2022, již ale pracujeme na nové aplikaci pro rok 2023. Sledujte nás na FacebookuInstagramu, ať vám neuniknou žádné informace o nové aplikaci, finančních tipech a různých novinek z oblasti daní.

Naopak, do limitu se nezapočítává:

 • rodičovský příspěvek,
 • porodné,
 • alimenty,
 • dávky státní sociální podpory,
 • dávky pěstounské péče s výjimkou odměny pěstouna,
 • dávky osobám se zdravotním postižením,
 • dávky pomoci v hmotné nouzi,
 • příspěvek na péči, sociální služby,
 • státní příspěvky na penzijní připojištění se státním příspěvkem,
 • státní příspěvky na doplňkové penzijní spoření,
 • státní příspěvky podle zákona o stavebním spoření a o státní podpoře stavebního spoření,
 • stipendium poskytované studujícím soustavně se připravujícím na budoucí povolání,
 • příjem plynoucí z důvodu péče o blízkou nebo jinou osobu, která má nárok na příspěvek na péči podle zákona o sociálních službách, který je od daně osvobozen podle § 4.
  Zdroj: Finanční správa ČR


Na slevu mají nárok i registrovaní partneři. Nesezdaní partneři nemají na slevu nárok.

Druhou podmínkou pro uplatnění slevy je, že oba manželé musí bydlet ve společné domácnosti.

Výše slevy je 24 840 Kč ročně. Má-li manžel/ka průkaz ZTP/P, sleva je dvojnásobná, a to 49 680 Kč. K daňovému přiznání je nutné přiložit čestné prohlášení druhého z manželů, ve kterém písemně potvrdí, že jeho příjmy nepřevyšují limit 68 000 Kč. Toto čestné prohlášení lze stáhnout zdarma na našem webu.


Poplatníkům uvedeným v § 2 se daň vypočtená podle § 16, případně snížená podle § 35, 35a nebo § 35b za zdaňovací období snižuje o

b) slevu na manžela ve výši 24 840 Kč na manžela žijící s poplatníkem ve společně hospodařící domácnosti, pokud nemá vlastní příjem přesahující za zdaňovací období 68000 Kč; je-li manželovi přiznán nárok na průkaz ZTP/P, zvyšuje se částka 24 840 Kč na dvojnásobek. Do vlastního příjmu manžela se nezahrnují dávky státní sociální podpory, dávky pěstounské péče s výjimkou odměny pěstouna, dávky osobám se zdravotním postižením, dávky pomoci v hmotné nouzi, příspěvek na péči, sociální služby, státní příspěvky na penzijní připojištění se státním příspěvkem9a), státní příspěvky na doplňkové penzijní spoření, státní příspěvky podle zákona o stavebním spoření a o státní podpoře stavebního spoření4a) a stipendium poskytované studujícím soustavně se připravujícím na budoucí povolání a příjem plynoucí z důvodu péče o blízkou nebo jinou osobu, která má nárok na příspěvek na péči podle zákona o sociálních službách4j), který je od daně osvobozen podle § 4. U manželů, kteří mají majetek ve společném jmění manželů, se do vlastního příjmu manžela nezahrnuje příjem, který plyne druhému z manželů nebo se pro účely daně z příjmů považuje za příjem druhého z manželů.
Zdroj: www.zakonyprolidi.cz