(+420) 234 261 904 info@neotax.eu

Školkovné

Sleva za umístění dítěte v zařízení péče o děti předškolního věku se vztahuje na rodiče, jejichž dítě navštěvuje školku.

Tuto slevu si může od daní odečíst pouze jeden z rodičů, a to v maximální částce 17 300 Kč za každé dítě za rok 2023.

Reálná výše slevy se pak odvíjí od skutečně zaplaceného poplatku.

Zaplacené školkovné se dokládá potvrzením ze školky, které přiložíte ke svému daňovému přiznání. Mimo to je nutné k daňovému přiznání přiložit také potvrzení, že školka splňuje definici předškolního zařízení podle zákona.


Nevíte, jak si uplatnit slevy na dani a složitě je vypočítávat? Vyzkoušejte naší online aplikaci pro zpracování daňového přiznání pro fyzické osoby na OnlinePřiznání.cz. Stačí zodpovědět několik jednoduchých otázek a připravíme vám kompletní daňové přiznání online v PDF i XML, v případě OSVČ i přehledy pro pojišťovny. Zatím máme k dipozici aplikaci pro rok 2022, již ale pracujeme na nové aplikaci pro rok 2023. Sledujte nás na FacebookuInstagramu, ať vám neuniknou žádné informace o nové aplikaci, finančních tipech a různých novinek z oblasti daní.

Slevu za umístění dítěte v zařízení péče o děti předškolního věku lze uplatnit pouze, žije-li vyživované dítě s poplatníkem ve společně hospodařící domácnosti.

Slevu lze uplatnit za vyživované dítě poplatníka, pokud se nejedná o vnuka nebo vnuka druhého z manželů. Za vlastního vnuka nebo vnuka druhého z manželů lze slevu uplatnit pouze, pokud jsou v péči, která nahrazuje péči rodičů.

Slevu lze za obdobných podmínek uplatnit i na děti, které byly umístěny v „zahraničních“ mateřských školkách, příp. zařízeních služby péče o dítě v dětské skupině.

Zdroj: Finanční správa ČR


Výše slevy za umístění dítěte odpovídá výši výdajů prokazatelně poplatníkem vynaložených za umístění vyživovaného dítěte v předškolním zařízení na dané zdaňovací období, pokud jím nebyly uplatněny jako výdaj podle § 24.

(2) Slevu na dani lze uplatnit pouze, žije-li vyživované dítě s poplatníkem ve společně hospodařící domácnosti.

(3) Slevu lze uplatnit za vyživované dítě poplatníka, pokud se nejedná o vlastního vnuka nebo vnuka druhého z manželů. Za vlastního vnuka nebo vnuka druhého z manželů lze slevu uplatnit pouze, pokud jsou v péči, která nahrazuje péči rodičů.

(4) Za každé vyživované dítě lze uplatnit slevu maximálně do výše minimální mzdy.

(5) Vyživuje-li dítě v jedné společně hospodařící domácnosti více poplatníků, může slevu za umístění dítěte uplatnit ve zdaňovacím období jen jeden z nich.

(6) Pro účely daní z příjmů se předškolním zařízením rozumí:
a) mateřská škola podle školského zákona nebo obdobné zařízení v zahraničí,
b) zařízení služby péče o dítě v dětské skupině podle zákona upravujícího poskytování služby péče o dítě v dětské skupině nebo obdobné zařízení v zahraničí a
c) zařízení péče o dítě předškolního věku provozovaná na základě živnostenského oprávnění, pokud charakter takto poskytované péče je srovnatelný s péčí poskytovanou
1. zařízením služby péče o dítě v dětské skupině podle zákona upravujícího poskytování služby péče o dítě v dětské skupině, nebo
2. mateřskou školou podle školského zákona.
Zdroj: www.zakonyprolidi.cz