Invalidita a ZTP - sleva na dani

Důchody (jak invalidní, tak starobní) do částky 622 800 Kč ročně (v roce 2023) jsou od daně osvobozeny a do daňového přiznání se neuvádí. Pokud důchod převyšuje stanovený limit, je povinností poplatníka částku důchodu převyšující částku 622 800 Kč zdanit.

V případě pobírání částečného/plného invalidního důchodu a pro držitele průkazu ZTP/P vzniká nárok na slevu na dani, a to za každý kalendářní měsíc, ve kterém byly splněny tyto podmínky:

  • 2 520 Kč ročně (210 Kč měsíčně) při přiznání invalidního důchodu pro invaliditu prvního nebo druhého stupně,
  • 5 040 Kč ročně (420 Kč měsíčně), při přiznání invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně,
  • 16 140 Kč ročně (1 345 Kč měsíčně) při přiznání nároku na průkaz ZTP/P.


Nevíte, jak si uplatnit slevy na dani a složitě je vypočítávat? Vyzkoušejte naši online aplikaci pro zpracování daňového přiznání pro fyzické osoby na OnlinePřiznání.cz. Stačí zodpovědět několik jednoduchých otázek a připravíme vám kompletní daňové přiznání online v PDF i XML, v případě OSVČ i přehledy pro pojišťovny. Sledujte nás na FacebookuInstagramu, ať vám neuniknou žádné informace o nové aplikaci, finančních tipech a různých novinek z oblasti daní.

Nárok na slevu na dani je nutné doložit:

  • rozhodnutím o přiznání částečného invalidního důchodu,
  • rozhodnutím o přiznání plného invalidního důchodu,
  • kopií průkazu ZTP/P.
Poplatníkům uvedeným v § 2 se daň vypočtená podle § 16, případně snížená podle § 35, 35a nebo § 35b za zdaňovací období snižuje o

c) základní slevu na invaliditu ve výši 2 520 Kč, je-li poplatníkovi přiznán invalidní důchod pro invaliditu prvního nebo druhého stupně z důchodového pojištění podle zákona o důchodovém pojištění nebo zanikl-li nárok na invalidní důchod pro invaliditu prvního nebo druhého stupně z důvodu souběhu nároku na výplatu tohoto invalidního důchodu a starobního důchodu,

d) rozšířenou slevu na invaliditu ve výši 5 040 Kč, je-li poplatníkovi přiznán invalidní důchod pro invaliditu třetího stupně nebo jiný důchod z důchodového pojištění podle zákona o důchodovém pojištění, u něhož jednou z podmínek přiznání je, že je invalidní ve třetím stupni, zanikl-li nárok na invalidní důchod pro invaliditu třetího stupně z důvodu souběhu nároku na výplatu invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně a starobního důchodu nebo je poplatník podle zvláštních předpisů invalidní ve třetím stupni, avšak jeho žádost o invalidní důchod pro invaliditu třetího stupně byla zamítnuta z jiných důvodů než proto, že není invalidní ve třetím stupni,

e) slevu na držitele průkazu ZTP/P ve výši 16 140 Kč, je-li poplatníkovi přiznán nárok na průkaz ZTP/P.
Zdroj: www.zakonyprolidi.cz