(+420) 234 261 904 info@neotax.eu

Hypotéka a sleva na dani

Pokud splácíte hypotéku nebo úvěr, můžete si od základu daně odečíst zaplacené úroky, a to v maximální částce 150 000 Kč ročně (pro nemovitosti pořízené po 1. 1. 2021) / 300 000 Kč ročně (pro nemovitosti pořízené před 1. 1. 2021).

Důležité je, aby byly vypůjčené peníze použity pouze pro potřeby trvalého bydlení. Nesmí se tedy jednat o nemovitost, kterou dále pronajímáte, o rekreační objekt a podobně.


Nevíte, jak si uplatnit slevy na dani a složitě je vypočítávat? Vyzkoušejte naší online aplikaci pro zpracování daňového přiznání pro fyzické osoby na OnlinePřiznání.cz. Stačí zodpovědět několik jednoduchých otázek a připravíme vám kompletní daňové přiznání online v PDF i XML, v případě OSVČ i přehledy pro pojišťovny. Zatím máme k dipozici aplikaci pro rok 2022, již ale pracujeme na nové aplikaci pro rok 2023. Sledujte nás na FacebookuInstagramu, ať vám neuniknou žádné informace o nové aplikaci, finančních tipech a různých novinek z oblasti daní.

Spotřebitelské úvěry na bydlení poskytnuté „jinou“ finanční institucí (například spořitelní a úvěrní družstvo) než bankou nebo stavební spořitelnou, nemohou být daňově zvýhodněny, nelze z nich úroky uplatnit.

Zdroj: Finanční správa ČR


Částku, kterou je možné odečíst od základu daně, najdete v potvrzení o zaplacených úrocích, která každoročně svým klientům zasílají banky. Toto potvrzení přiložte ke svému daňovému přiznání jako přílohu.

Pokud hypotéku platíte jen část roku, můžete uplatnit úroky v poměrné části. Například pokud platíte hypotéku na nemovitost pořízenou po 1. 1. 2021 jen půl roku, můžete uplatnit maximálně polovinu z celkového limitu, tedy 75 000 Kč.

Od základu daně se odečte částka, která se rovná úrokům zaplaceným ve zdaňovacím období z úvěru ze stavebního spoření,4a) úrokům z hypotečního úvěru poskytnutého bankou, sníženým o státní příspěvek poskytnutý podle zvláštních právních předpisů, jakož i úvěru poskytnutého stavební spořitelnou,56) bankou v souvislosti s úvěrem ze stavebního spoření nebo s hypotečním úvěrem, a použitým na financování bytových potřeb, pokud se nejedná o bytovou výstavbu, údržbu ani o změnu stavby bytového domu nebo jednotky, která nezahrnuje nebytový prostor jiný než garáž, sklep nebo komoru, prováděnou v rámci činnosti, ze které plyne příjem ze samostatné činnosti, nebo pro účely nájmu. Použije-li se nebo používá-li se bytová potřeba nebo její část k činnosti, ze které plyne příjem ze samostatné činnosti, a nebo k nájmu, lze odečet úroků po dobu užívání bytové potřeby k uvedeným účelům uplatnit pouze v poměrné výši.
Zdroj: www.zakonyprolidi.cz