Pracoval jsem v ČR a pocházím ze země mimo EU. Jak vyplním daňové přiznání?

22. duben 2020

Pro nerezidenty ČR platí trochu rozdílná pravidla jako pro české rezidenty. Pokud je nerezidentem navíc osoba ze země mimo EU, vyplnění daňového přiznání je pro nej do jisté míry jednodušší.

Na co má nárok nerezident ČR ze země EU v daňovém přiznání?

Nerezident ČR ze země EU má nárok na slevy na dani, jako by byl rezidentem ČR za předpokladu, že 90% jeho celosvětových příjmů pochází ze zdrojů v ČR. V daňovém přiznání si může uplatnit:

 • slevu na poplatníka
 • slevu na manželku (pokud splní podmínky)
 • slevu na děti
 • další slevy

Na co má nárok nerezident ČR pocházející ze země mimo EU v daňovém přiznání?

Pokud nerezident pochází ze země mimo EU, nemůže využívat systém daňových výhod, tudíž si nemůže uplatnit slevy na dani. Jedinou slevou, kterou si může uplatnit, je sleva na poplatníka. Daňové přiznání vyplní poměrně jednoduše. Vyplní příjem, zaplacené sociální a zdravotní pojištění, zaplacenou zálohu na daň případně uvede srážkovou daň a uplatní slevu na poplatníka.

Příklad 1:

Eugen je Slovák a pracuje v ČR. Je daňovým rezidentem SR, v ČR je tedy nerezident. Pochází ze země EU. Jeho příjem v ČR byl 300 000 Kč. Mimo tento příjem měl příjem z Německa v přepočtu na české koruny ve výši 10 000 Kč. Má manželku bez příjmu a dítě ve věku 2 let. Může si v ČR uplatnit daňová zvýhodnění? Jak vyplní daňové přiznání?

Eugen v daňovém přiznání uvede, že:

 • je nerezidentem ČR
 • jeho celosvětový příjem je 310 000 Kč
 • do formuláře daňového přiznání uvede příjem v ČR, zaplacené sociální a zdravotní pojištění a zaplacené zálohy na daň případně srážkovou daň

Jelikož 90% jeho celosvětových příjmů bylo z ČR, má nárok na slevy na dani:

 • na poplatníka 24 840 Kč
 • na manželku 24 840 Kč
 • na dítě 15 204 Kč

Na slevách na dani ušetří 64 884 Kč.

Příklad 2:

Jevgenij je Ukrajinec a pracuje v ČR. Je daňovým rezidentem Ukrajiny, v ČR je tedy nerezident. Pochází ze země MIMO EU. Jeho příjem v ČR byl 300 000 Kč. Mimo tento příjem měl příjem z Německa v přepočtu na české koruny ve výši 10 000 Kč. Má manželku bez příjmu a dítě ve věku 2 roky. Může si v ČR uplatnit daňová zvýhodnění? Jak vyplní daňové přiznání?

Jevgenij v daňovém přiznání uvede, že:

 • je nerezidentem ČR
 • jeho celosvětový příjem je 310 000 Kč
 • do formuláře daňového přiznání uvede příjem v ČR, zaplacené sociální a zdravotní pojištění a zaplacené zálohy na daň případně srážkovou daň

Vzhledem k tomu, že je nerezident ČR a zároveň pochází ze země MIMO EU může uvést slevu na dani:

 • slevu na poplatníka 24 840 Kč

Na slevách na dani ušetří 24 840 Kč. Na jiné slevy na dani NEMÁ NÁROK.