(+420) 234 261 904 info@neotax.eu

Ošetřovné pro OSVČ za duben a květen z důvodu rotační výuky

14. červen 2021

Pokud OSVČ zůstala doma s dítětem, které navštěvovalo školu s rotační výukou, má nárok na ošetřovné. Jak jej získat?

Dle vládního nařízení byly školy a školky v celé ČR uzavřené do 12. dubna 2021. Poté se do školek vrátili předškoláci a do škol žáci prvního stupně v režimu rotační výuky (děti do školy docházely ob týden). Rodiče dětí, které rotovaly, mohou žádat o ošetřovné za dny, kdy se dítě učilo z domova a rodič s ním musel zůstat doma, tudíž jako OSVČ nemohl vykonávat svoje podnikání.

Podmínky pro ošetřovné

Nárok na ošetřovné pro OSVČ vzniká v období, kdy dítě v průběhu rotační výuky zůstává doma. Za víkend, který následuje po týdnu, kdy dítě školu navštěvovalo, nelze žádat o tento příspěvek.

OSVČ může čerpat ošetřovné, pokud:

 • se stará o děti/dítě do 10 let
 • pečuje o nezaopatřené děti/dítě do 26 let závislé na pomoci jiné osoby nejméně ve stupni II
 • pečuje o handicapovanou osobu závislou na pomoci jiné osoby bez ohledu na věk nejméně ve stupni I v případě, že je zařízení, které tato osoba navštěvuje nebo je v ní dlouhodobě umístěna, uzavřeno

OSVČ nemá nárok na ošetřovné, pokud:

 • za stejné období pobírá kompenzační bonus
 • je mu vypláceno ošetřovné na základě nemocenského pojištění,
 • je na mateřské nebo rodičovské dovolené a pobírá peněžitou pomoc v mateřství nebo rodičovský příspěvek

Přehled nároku na ošetřovné

*Rotace od: Počet dní nároku Ošetřovné celkem €
6. 4., 19. 4., 3. 5. 20 dní 8000 Kč
12. 4., 26. 4., 10. 5. 21 dní 8400 Kč
6. 4. (malotřídka*) 6 dní 2400 Kč

*Děti navštěvující malotřídky po otevření škol 12. 4. 2021 nerotovaly.

Pokud OSVČ žádá o ošetřovné, zaniká jí nárok na kompenzační bonus. Oba příspěvky nelze čerpat souběžně. Spočítejte si, zda se vám kompenzační bonus vyplatí víc.

Jak požádat o ošetřovné

O ošetřovné OSVČ žádá prostřednictvím formuláře na stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu ČR. Žádost se skládá z jednoho kroku a musí být vyplněna a podepsána. OSVČ do žádosti uvádí:

 • jméno a příjmení
 • DIČ nebo rodné číslo
 • datum narození
 • adresu trvalého bydliště
 • e-mail
 • telefon
 • datovou schránku, pokud má
 • údaje o dítěti - jméno, příjmení, datum narození
 • název školního zařízení
 • ročník
 • rozsah dotace - zde uvede dny, ve kterých probíhala rotační výuka
 • číslo účtu a kód banky
 • čestné prohlášení

Podepsaný originál žádosti lze podat:

 • přes datovou schránku
 • poštou
 • e-mailem - musí obsahovat uznávaný elektronický podpis

Ministerstvo průmyslu a obchodu po OSVČ může navíc žádat o doložení:

 • potvrzení z ČSSZ o hlavní činnosti
 • potvrzení o uzavření školního zařízení v případě, že zařízení bylo zavřeno na základě rozhodnutí provozovatele nebo hygieny (musí obsahovat údaje uzavření zařízení od - do)
 • doklad o existenci dítěte (rodný list, vysvědčení, jiný doklad), pokud se jedná o první žádost
Sledujte nás na Facebooku a již vám žádná novinka neuteče.