(+420) 234 261 904 info@neotax.eu

Musím podávat daňové přiznání za rok 2018?

21. leden 2019

Splňujete-li alespoň 1 kritérium, týká se podání daňového přiznání i vás.

Jste zaměstnán, ale máte ještě další příjem (mimo zaměstnání), který byl vyšší než 6.000 Kč (hrubý příjem, nikoliv zisk). V tomto případě musíte podat daňové přiznání, ke kterému je potřeba přiložit potvrzení o zdanitelných příjmech, o které požádáte svého zaměstnavatele. Zaměstnavatel za vás v tomto případě nevyřizuje roční zúčtování daně (vyřizuje pouze u zaměstnanců, kterým nevznikne povinnost podat daňové přiznání).

Pracovali jste pro více zaměstnavatelů zároveň. Slevy a zvýhodnění si můžete uplatnit pouze u jednoho zaměstnavatele, a to u toho, u kterého jste podepsali prohlášení poplatníka (tzv. “růžový papír”). Další zaměstnavatelé vám již daně zpracovávat nebudou a musíte tedy podat daňové přiznání sami. Pro daňové přiznání budete od všech svých zaměstnavatelů potřebovat potvrzení o zdanitelných příjmech.

Jste student, důchodce nebo jste na mateřské dovolené a váš roční přivýdělek byl větší než 15.000 Kč. V tomto případě musíte odvést daň z příjmu, tedy máte povinnost podat daňové přiznání.

Máte příjem (ať už ze zaměstnání nebo z podnikání) větší než 1 438 992 Kč ročně – v tomto případě musíte zaplatit tzv. solidární daň a máte povinnost podat daňové přiznání.

Pracujete v zahraničí a platíte daně, které chcete získat zpátky. Česká republika má uzákoněno, že její rezidenti mají povinnost zdaňovat své příjmy bez ohledu na to, zda k nim došlo doma nebo v cizině. Zároveň však odvádíte daně v zemi, ve které pracujete (zaměstnavatel vám ji odvádí z příjmu). ČR má s drtivou většinou států světa uzavřenou tzv. smlouvu o zamezení dvojího zdanění, tedy v případě, že si podáte daňové přiznání, odvedená daň v zahraničí se vám vrátí.

Podnikáte a váš roční příjem byl vyšší než 6.000 Kč (v případě příležitostné činnosti příjem vyšší než 30.000 Kč za rok). Vzniká vám povinnost podat daňové přiznání.

Podnikáte a vykazujete daňovou ztrátu. Taktéž vám tímto vzniká zákonná povinnost podat daňové přiznání.

Pokud nepatříte ani do jedné z těchto skupin a daňové přiznání tak podávat nemusíte, často se vyplatí si ho podat i tak. Můžete si své daně snížit využitím odpočtů: Např. můžete do daňového přiznání zahrnout příjmy z dohody o provedení práce už zdaněné srážkovou daní. Pokud jste si během roku vydělali celkově jen málo, dostanete sraženou daň zpátky.

Nebo pokud jste byli zaměstnaní – měli zdanitelné příjmy jen část roku (zbytek jste byli v evidenci úřadu práce nebo třeba na mateřské), můžete si uplatnit základní daňovou slevu na poplatníka za celý rok. Pokud jste slevu na poplatníka v průběhu roku neuplatnili v celou (každý měsíc se uplatňuje jen část), finanční úřad vám vyplatí daňový přeplatek.


Daňové přiznání si můžete zpracovat i sami v jednoduché, intuitivní kalkulačce na OnlinePřiznání.cz.