(+420) 234 261 904 info@neotax.eu

Máte podáno? Nezapomeňte na přehledy.

11. březen 2018

Ani po podání daňového přiznání nemají podnikatelé od úřadů pokoj. Své povinnosti musí splnit také vůči zdravotní pojišťovně a správě sociálního zabezpečení, a to prostřednictvím Přehledů o příjmech a výdajích.

TOP 5 otázek, které Vás zajímají v souvislosti s podáním Přehledů o příjmech a výdajích

Kdo? … musí podávat Přehledy o příjmech a výdajích?

Jednoduše všichni podnikatelé bez výjimky. Povinnost podat Přehledy o příjmech a výdajích platí i pro podnikatele, kteří podnikali jen část roku, i pro ty, kteří neměli žádné nebo malé příjmy. Výjimku nemají ani důchodci, studenti nebo rodiče na rodičovské či mateřské dovolené, kteří si podnikáním přivydělají pár stovek ročně. Přehledy musí podat i podnikatelé, pro které neplatila povinnost podat daňové přiznání.

Proč? … se musí podávat Přehledy o příjmech a výdajích?

Přehledy slouží k vyúčtování zaplacených záloh na pojistném, k vyměření výše nedoplatku nebo přeplatku a ke stanovení nové výše záloh na zdravotní a sociální pojištění. Přeplatek může být dle rozhodnutí podnikatele použit na úhradu záloh pro nadcházející rok nebo je podnikateli vrácen na bankovní účet či formou složenky. Nedoplatek na pojistném musí být doplacen nejpozději do 8 dn po podání Přehledu.

POZOR! Podáte-li Přehled dřív než v poslední možný den, bude se termín pro zaplacení nedoplatku odvíjet od doby, kdy jste Přehled doopravdy podali.

PŘÍKLAD: Adam podá Přehled už 20. dubna, protože chce mít od papírování klid. Adam bude muset nedoplatek na pojistném zaplatit nejpozději do 30. dubna 2019.

Jak? … vyplnit Přehledy o příjmech a výdajích?

Veškeré formuláře jsou v elektronické podobě k dispozici zdarma na webových stánkách příslušných organizací. V papírové podobě si je můžete vyzvednout na pobočkách jednotlivých pracovišť. Využít můžete také naši chytrou aplikaci, která Vám pomůže nejen s vyplněním daňového přiznání, ale umí si poradit také s Přehledy o příjmech a výdajích pro zdravotní i sociální pojištění. Interaktivní formulář navíc slouží i jako kalkulačka, která většinu řádků vyplní a spočítá sama. Vyhnete se tak zbytečným chybám.

Do kdy? … musím podat Přehledy o příjmech a výdajích?

Při stanovování termínů pro podání přehledů pro rok 2018 se úředníci skutečně vyřádili.

Pro nejpočetnější skupinu podnikatelů, kteří musí kromě přehledů podávat i daňové přiznání a nemají svého daňového poradce je nejzazší termín pro podání Přehledu pro okresní správu sociálního zabezpečení 2. května 2018. Na podání Přehledu pro zdravotní pojišťovnu mají o den navíc. Přehled pro zdravotní pojišťovnu musí podat nejpozději do 3. května 2018.

Pokud Vám daňové přiznání zpracovává daňový poradce, pak se kromě termínu pro podání daňového přiznání posouvá i termín pro odevzdání Přehledů, a to do 1. srpna 2018 v případě Přehledu pro okresní správu sociálního zabezpečení a do 2. srpna 2018 v případě Přehledu zdravotní pojišťovnu. Skutečnost, že Vám daňového přiznání bude dělat daňovým poradce, musíte písemně doložit své zdravotní pojišťovně do 30. dubna 2018 a okresní správě sociálního zabezpečení nejpozději do středy 2. května 2018.

Nepříjemná výjimka platí pro podnikatele, kteří nemají povinnost podávat daňové přiznání. Ti musí předložit vyplněný Přehled své zdravotní pojišťovně už do 9. dubna 2018. Naopak na vyplnění a odevzdání Přehledu pro okresní správu sociálního zabezpečení mají čas až do 31. července 2018.

Přehled nejdůležitějších termínů jednoduše!

Kam? … musím podat Přehledy o příjmech a výdajích?

Přehled o příjmech a výdajích pro potřeby sociálního pojištění musíte podat na okresní správě sociálního zabezpečení, podle místa vašeho trvalého bydliště. Jejich seznam nalezete třeba zde.

Pražané podávají Přehled na Pražské správě sociálního zabezpečení a Brňané na Městské správě sociálního zabezpečení v Brně.

Přehled pro zdravotní pojišťovnu můžete podat na jakékoliv pobočce vaší pojišťovny.

Variant podání je hned několik. Tradiční cestou je odnést nebo zaslat ručně vyplněný a podepsaný formulář na adresu příslušné instituci. Druhou možností je vyplnit interaktivní formulář v počítači, vytisknout ho, podepsat a opět odevzdat nebo zaslat dané instituci. Nejpohodlnější a nejrychlejší varianta je vyplnit interaktivních formulářů a ihned jej odeslat přes datovou schránku přímo z domova.


Daňové přiznání si můžete zpracovat i sami v jednoduché, intuitivní kalkulačce na OnlinePřiznání.cz.