(+420) 234 261 904 info@neotax.eu

Kompenzační bonus pro OSVČ, společníky malých firem a dohodáře za rok 2021

19. duben 2021

Kompenzační bonus za rok 2021 je rozdělen prozatím na 3 období: za únor, březen a duben 2021.

Je určen pro podnikatele a společníky malých firem. Podmínkou je pokles tržeb v rozhodném období o minimálně 50 %. Druhou skupinou jsou dohodáři účastni na nemocenském pojištění.

Komu a v jaké výši náleží kompenzační bonus za rok 2021?

Kompenzační bonus se vyplácí na základě zákona, který zvýšil sazbu z 500 Kč na 1000 Kč pro živnostníky a společníky malých firem. Dohodářům účastným na nemocenském pojištění zůstává sazba 500 Kč na den. Podnikatelé mohou žádat za duben o max. 30 000 Kč, dohodáři max. 15 000 Kč. Bonus již není vázán na trvání nouzového stavu. Prodloužení bonusu zůstává v rukách vlády. Vydáním nového nařízení se bonus prodlouží bez novelizace zákona.

Do kdy lze žádat o bonus?

Žádost o podání kompenzačního bonusu je potřeba doručit finanční správě v těchto termínech:

 • za první bonusové období 1. 2. 2021 - 28. 2. 2021 do 3. 5. 2021
 • za druhé bonusové období 1. 3. 2021 - 31. 3. 2021 do 1. 6. 2021
 • za třetí bonusové období 1. 4. 2021 - 30. 4. 2021 do 1. 7. 2021

Jak zažádat o bonus?

O kompenzační bonus lze požádat přes webovou aplikaci na stránkách Finanční správy ČR. Podmínky pro vyplnění a pro dosažení na bonus jsou již podstatně složitější, než tomu bylo před rokem. V žádosti je nutné uvést:

 • zohlednění úpadku - ano / ne
 • typ subjektu - OSVČ / společník malé firmy / dohodář
 • důvod žádosti - pokles příjmů o 50 % a více / karanténa nebo izolace
 • období, na které se bonus vztahuje

Aplikace sama vypočítá nárok na výši bonusu.

Pokud žádáte o kompenzační bonus za víc období najednou, každé z nich se zobrazí zvlášť. Pro posouzení nároku je nezbytné vyplnit další údaje týkající se podnikání:

 • Měsíční příjem za srovnávané období - tím je předcházející měsíc, např. pro období pro kompenzační bonus za duben 2021 je srovnávacím obdobím březen 2021. Zde zadáte tedy příjem za březen 2021.
 • Srovnávacím obdobím zvoleno období - číselně doplňte měsíc a rok, např. 03/2021 za březen 2021.
 • Průměrný měsíční příjem za srovnávací období - srovnávacím obdobím je období 3 měsíců v období od 1. listopadu 2018 do 31. prosince 2020, jejichž názvy se shodují s názvy 3 kalendářních měsíců bezprostředně předcházejících bonusovému období. V našem příkladu (žádost za duben 2021) to budou měsíce leden - březen 2020. Spočítejte tedy výši faktur za měsíce leden - březen 2020 a vydělte je 3.
 • Rozdíl příjmů a požadovaná částka se počítají automaticky.
 • Pro test převažující části příjmů zvoleno období - doplníte rozhodné období nebo srovnávací období.

V 2. kroku uvedete předmět dotčené činnosti.

 1. krok se týká osobních údajů. Zde uvedete:
 • údaje o žadateli
 • adresu místa pobytu
 • bankovní údaje pro výplatu bonusu.

Ve 4. kroku doplníte finanční úřad, do jehož působnosti spadáte. Rovněž doplníte, kdo podává žádost, a zaškrtnete souhlas, že údaje jsou vyplněné správně a pravdivě.

Posledním krokem je shrnutí čestného prohlášení, kam se propíšou vaše údaje, které jste vyplnili do aplikace.

Vygeneruje se žádost, která je rozdělena na jednotlivá bonusová období. To znamená, že pokud žádáte o bonus za všechna tři bonusová období, vygenerují se 3 žádosti za každé období zvlášť včetně čestného prohlášení, které je nezbytné podepsat. Teď už je stačí podat. Na výběr máte z 5 možností podání:

 • datovou schránkou
 • datovou schránkou jiného uživatele
 • osobně v listinné podobě
 • e-mailem
 • přes online finanční úřad, který je letošní novinkou.


Sledujte nás na Facebooku, kde pravidelně informujeme o novinkách ze světa daní.