Co řeší studenti v létě?

4. červenec 2017

Naše daňová poradkyně odpovídá na Vaše dotazy na portálu peníze.cz. Vybrali jsme dotazy, které v létě řeší nejčastěji studenti:

Jak je to s růžovým papírem, pokud si najdete více brigád přes léto?

Dobrý den,

jsem studentka gymnázia a mám podepsané růžové prohlášení u jedné promotérské firmy, kde pracuji tak dvakrát do roka, ale mám u nich podepsané růžové prohlášení na letošní rok. Na prázdniny (a možná i na rok) budu ale v jedné kavárně pravidelně. Proto se mi sleva na dani u promotérské firmy nevyplatí a potřebovala bych to nějak přepsat na tu kavárnu, abych nemusela danit v kavárně, kde budu pravděpodobně vydělávat víc. Je to nějak možné? Děkuji

Podle § 38k odst. 8 zákona o daních z příjmů je povinen zaměstnanec písemně oznámit svému původnímu plátci daně, u kterého původně prohlášení podepsal, že podepsal prohlášení u jiného zaměstnavatele. a to nejpozději v poslední den kalendářního měsíce, v němž změna nastala. Podepište tedy prohlášení u nového zaměstnavatele a druhému zaměstnavateli tuto změnu oznamte.

Budete platit pojištění, pokud máte za sebou úspěšně složenou závěrečnou zkoušku a zatím nejste přihlášeni na magisterské studium?

Dobrý den, jsem absolventkou VŠ- bakalářka. Státní závěrečnou zkoušku jsem měla v květnu. Nevím, jak je to se statusem studenta, když stále nejsem přihlášena k magisterskému studiu. Chci pokračovat ještě v mgr. studiu, ale jelikož jdu na soukromou školu, kde se mohou podávat přihlášky až do 31. srpna (je to bez přijímaček), s přihláškou nikam nepospíchám. Jak je to s obdobím, kdy ještě nejsem přijata (resp. přihlášena)? Tedy dejme tomu, že přihlášku pošlu začátkem srpna. Platí za mě soc. a zdr. pojištění za červenec stát nebo musím já? (Práci nemám.) Předem děkuji za odpověď.

Zdravotní a sociální pojištění nemusíte platit, pokud patříte do kategorie dětí soustavně se připravujících na budoucí povolání, aximálně do 26 let věku. Za soustavnou přípravu dítěte na budoucí povolání na vysoké škole se považuje také doba od ukončení studia na vysoké škole do dne, kdy se dítě stalo studentem téže nebo jiné vysoké školy, nejdéle však doba tří kalendářních měsíců následujících po měsíci, v němž dítě ukončilo studium na vysoké škole. Není podstatné, kdy podáte přihlášku, ale kdy zahájíte další studium až do 31.8.2017 tedy nemusíte platit zdravotní pojištění. Pokud byste ale nenastoupila ke studiu v záři, musela byste za září zaplatit zdravotní pojištění sama.


Daňové přiznání si můžete zpracovat i sami v jednoduché, intuitivní kalkulačce na OnlinePřiznání.cz.