(+420) 234 261 904 info@neotax.eu

Co potřebujete vědět o zúčtování daní ze zaměstnání za rok 2018?

1. únor 2019

Pokud jste zaměstnancem, máte nárok na provedení ročního zúčtování daně u zaměstnavatele. Pokud máte pouze jednoho zaměstnavatele, je zaměstnavatel povinen vám toto zúčtování zpracovat do 31. 3. 2019.

Pro zaměstnance je výhodné, pokud u zaměstnavatele podepíše prohlášení k dani tzv. růžovku, čím rovněž požádá o provedení ročního zúčtování písemně nejpozději do 15. 2. 2019.

Pokud jste v průběhu roku změnili zaměstnání, musíte současnému zaměstnavateli doložit potvrzení o zdanitelných příjmech od všech předchozích zaměstnavatelů. Na doložení těchto dokumentů máte čas do 15. 2. 2019. Pokud zaměstnavateli tyto dokumenty do uvedeného data nedoložíte, roční zúčtování za vás neprovede a vzniká vám povinnost podat daňové přiznání. Termín na podání daňového přiznání je do 31. 3. 2019.

Zaměstnavatel vás pravděpodobně rovnou nechá podepsat prohlášení poplatníka daně na rok 2019.

Jak vyplnit Prohlášení poplatníka daně z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti?

Jak ušetřit na daních a co lze z daní odečíst?

 • Dary – hodnota musí přesáhnout 2 % ze základu daně nebo činit alespoň 1000,- Kč. max. 15% ze základu daně. Hodnota jednoho odběru krve se oceňuje částkou 3000 korun a hodnota odběru orgánu od žijícího dárce se oceňuje částkou 20000 Kč.

 • Zaplacené úroky z úvěru – ze stavebního spoření nebo hypotečního úvěru poskytnutého na bytové potřeby do max. 300000 Kč ročně. Podmínkou je vlastnictví bytu, domu.

 • Příspěvky na penzijní připojištění se státním příspěvkem nebo doplňkové penzijní spoření – celkově zaplacené příspěvky snížené o 12000 Kč, max. do výše 24000 Kč ročně.

 • Příspěvky na penzijní pojištění – doba trvání smlouvy činí min. 5 let a nárok na čerpání je navázán na dosažení 60 let věku.

 • Pojistné na soukromé životní pojištění – doba trvání smlouvy činí min. 5 let a nárok na čerpání je navázán na dosažení 60 let věku, max. lze odečíst 24000 Kč**** ročně.

 • Úhrady za zkoušky ověřující výsledky dalšího vzdělávání – nejvýše do částky 10000 Kč**** ročně (zdravotně postižení 13000 Kč, těžce zdravotně postižení 15000 Kč).

 • Sleva na manžela ve výši 24840 Kč, tj. sleva na druhého z manželů žijícího s poplatníkem ve společně hospodařící domácnosti, pokud nemá vlastní příjem přesahující za zdaňovací období 68000 Kč****; je-li manželka (manžel) poplatníka držitelkou průkazu ZTP/P tj. průkazu mimořádných výhod III. stupně pro zvlášť těžké postižení s potřebou průvodce, zvyšuje se částka slevy 24840 Kč na dvojnásobek

 • Sleva za umístění dítěte tzv. školkovné v zařízení péče o děti předškolního věku (MŠ). Slevu za umístění dítěte ve školce lze uplatnit pouze, žije-li vyživované dítě s poplatníkem ve společně hospodařící domácnosti. Vyživuje-li dítě v jedné společně hospodařící domácnosti více poplatníků, může slevu za umístění dítěte uplatnit ve zdaňovacím období jen jeden z nich. Za rok 2018 do výše 12200 Kč.

 • Sleva na dítě * – žije-li dítě s poplatníkem ve společné domácnosti, max. částka 15 204 Kč (pro dítě ZTP/P 26808 Kč); pro druhé dítě 19 404 Kč (pro dítě ZTP/P 38808 Kč); pro třetí a další dítě 24204,-Kč (pro dítě ZTP/P 48408 Kč)

 • Členské příspěvky zaplacené ve zdaňovacím období členem odborové organizace odborové organizaci – odečíst lze částku do výše 1,5% zdanitelných příjmů ze závislé činnosti a funkčních požitků mimo příjmů zdaněných srážkou podle zvláštní sazby daně. Za rok 2018 maximálně do výše 3000 Kč.

 • Sleva na invaliditu pro důchod prvního a druhého stupně je to 2520 Kč, pro důchod třetího stupně 5040 Kč.

 • Sleva pro držitele průkazu ZTP/P 16140 Kč

 • Pokud uplatňujete slevy na děti, musíte rovněž doložit potvrzení druhého z partnerů, že on slevu na dani neuplatňuje (potvrzením mzdové účtárny, čestným prohlášením, rozsudkem soudu o svěření do péče). U dětí starších 18-ti let je potřeba doložit platná potvrzení o studiu.

Veškeré doklady pro uplatnění slev na dani k ročnímu zúčtování je nutné doložit zaměstnavateli do 15. 2. 2019.