(+420) 234 261 904 info@neotax.eu

Chystám se na mateřskou, co bude s mým podnikáním?

13. listopad 2017

Jde dohromady podnikání a mateřská? Můžu při mateřské v podnikání i nadále pokračovat nebo musím svou živnost přerušit či dokonce skončit?

Mateřská – ano nebo ne?

Maminky podnikatelky nemají na peněžitou pomoc v mateřství (lidově mateřskou) automatický nárok. Ten jim vzniká jen v případě, že si dostatečně dlouhou dobu platí dobrovolné nemocenské pojištění. Mateřská je totiž dávka z nemocenského pojištění, pro kterou platí jednoduché pravidlo. Pokud na nemocenském pojištění nic nezaplatíte, nemůže z něj nic čerpat.

Myslete do budoucnosti. Při zjištění těhotenství je na rozhodování už pozdě.

Mateřská může být vyplacená pouze za předpokladu, že si podnikatelka platila dobrovolné nemocenské pojištění dostatečně dlouhou dobu, to znamená alespoň 270 dní v posledních dvou letech před čerpáním mateřské. Z toho musí být minimálně 180 dní bezprostředně před nástupem na mateřskou. Na mateřskou je možné nastoupit nejdříve 8 týdnů před plánovaným termínem porodu, nejpozději však 6 týdnů před plánovaným termínem porodu.

Časová podmínka 270 dní je splněna i tehdy, pokud byla žena v posledních dvou letech zaměstnaná a z její mzdy bylo placeno sociální pojištění, které je u zaměstnanců včetně nemocenského pojištění.

Eva byla v roce 2016 zaměstnaná a z její mzdy bylo odváděno sociální pojištění. V lednu 2017 v zaměstnání skončila a stala se podnikatelkou (OSVČ)a dobrovolně se přihlásila k nemocenskému pojištění. Eva je těhotná a předpokládaný termín porodu má 15. července 2017. Má Eva nárok na mateřskou? Odpověď: Podnikatelka Eva má nárok na mateřskou (peněžitou pomoc v mateřství), protože splnila obě stanovené podmínky. Nemocenské pojištění bylo placeno alespoň 270 dní v posledních dvou letech před čerpáním mateřské a z toho 180 dní těsně před nástupem na mateřskou.

Otec a mateřská?

Mateřská se vyplácí po dobu 28 týdnů (v případě dvojčat pak po dobu 37 týdnů). Po skončení šestinedělí může začít mateřskou čerpat na místo matky otec dítěte. To je výhodné zejména v případech, kdy si žena – podnikatelka nestihla s dostatečným předstihem začít platit nemocenské pojištění a nemá tak na mateřskou nárok.

Musím přerušit své podnikání?

Během čerpání mateřské nesmí rodič – živnostník vykonávat svou podnikatelskou činnost. Živnost však není nutné přerušit nebo dokonce skončit. Vaše podnikání může dál běžet, jen se ho nesmíte osobně účastnit, jinak o mateřskou přijdete. Najdete-li si na tuto dobu za sebe zástupce – zaměstnance nebo spolupracující osobu, pak je váš problém vyřešen.

V případě, že vaše podnikání bylo činností vedlejší a na mateřskou nastupujete ze zaměstnání, můžete s podnikáním pokračovat ihned po porodu. Nárok na mateřskou tím není jinak ovlivněn.

Pozor! Pokud jste své podnikání oficiálně nepřerušili na živnostenském úřadě, zdravotní pojišťovně a České správě sociálního pojištění, ale pouze jste se mu přestali věnovat, musíte každý rok podávat přehledy na sociálku a na zdravotní pojišťovnu i když s nulovými částkami. Daňové přiznání nemusíte při nulových příjmech z podnikání řešit.

A jak je to s rodičovskou?

Rodičovský příspěvek je sociální dávka, na kterou má automaticky nárok jeden z rodičů, který pečuje o malé dítě. Rodičovská následuje po ukončení mateřské. Pokud rodiče nemají na mateřskou nárok, je rodičovská vyplácená ihned po narození dítěte. Výše rodičovského příspěvku je 220 000 korun bez ohledu na to, zda byl rodič před narozením potomka zaměstnancem nebo podnikatelem. Výše měsíčního příspěvku je pak závislá od doby, po kterou je rodičovský příspěvek pobírán. Čím vyšší částku měsíčního příspěvku budete požadovat, tím rychleji vyčerpáte celkovou částku 220 000 korun. Nejkratší možná doba na čerpání příspěvku je 19 měsíců a maximální měsíční částka 11 500 korun.

Živnost a rodičovský příspěvek

Za předpokladu, že pobíráte rodičovský příspěvek, je vaše podnikání vždy považované za činnost vedlejší. Máte tak obrovskou výhodu, protože nemusíte řešit minimální zálohy na sociální ani zdravotní pojištění. Na konci roku pouze vyplníte a podáte přehledy na sociálku a zdravotní pojišťovnu. Zdravotní a sociální pojištění zaplatíte podle skutečného zisku.

V období, kdy pobíráte rodičovský příspěvek, pro Vás neplatí žádná omezení. Můžete klidně chodit do zaměstnání nebo podnikat. Není ani stanoven žádný limit pro výši vašich příjmů.

S drobnými přivýdělky raději opatrně

Velice často se stává, že si maminky na rodičovské dovolené přivydělávají drobným prodejem ručně vyráběných výrobků. Je pravdou, že příležitostná činnost není považovaná za podnikání, mějme ale na paměti, že hranice mezi příležitostnou činností a podnikáním je velice úzká. Jakmile své výrobky začnete prodávat například přes internet, nejedná se už o činnost příležitostnou, ke které se náhodně nachomýtnete, ale jde o reálné podnikání, ke kterému potřebuje živnostenské oprávnění, a to i tehdy, pokud si vyděláte jen pár stovek ročně.


Daňové přiznání si můžete zpracovat i sami v jednoduché, intuitivní kalkulačce na OnlinePřiznání.cz.