(+420) 234 261 904 info@neotax.eu

Chci začít podnikat. Od kdy můžu začít?

12. říjen 2017

Už od 16 let. Jde o novinku, kterou zavedl nový občanský zákoník od 1. ledna 2014.

K podnikání nezletilých stačí souhlas rodičů (nebo jiného zákonného zástupce) a potvrzený Návrh na přiznání svéprávnost od soudu. Pokud nevíš jak na to, můžeš se obrátit na nejbližší občanskou poradnu, kde ti pracovníci zdarma poradí a vysvětlí vše potřebné.

Je ti víc jak 18 let? Pak to bude o to jednodušší.

Pro získání živnostenského oprávnění ti stačí být:

  • bezúhonný. To znamená, že nemáš zápis v rejstříku trestů. Bezúhonnost si úřad ověřuje sám.
  • svéprávný (nebo mít souhlas zákonné zástupce, pokud ti ještě nebylo 18 let). Svéprávný jsi vždy, když můžeš jednat sám za sebe. Samostatně můžeš podepisovat smlouvy a další dokumenty. Nebyl ti soudem přidělený opatrovník nebo ti soud neomezil práva.
  • odborně způsobilý. To znamená, že musíš mít potřebné vzdělání a praxi. Minimální požadavky na vzdělání a praxi, pro tvé podnikání najdeš v živnostenském zákoně.

Obecně k odborné způsobilosti:

Živnosti dělíme do dvou skupin – na živnosti ohlašování a koncesované. Živnosti ohlašovací pak dále dělíme na živnosti řemeslné, vázané a živnost volnou. Výčet všech činností, které spadají pod jednotlivé skupiny a přesně stanovené požadavky na odbornou způsobilost, najdeš v příloze k živnostenskému zákonu. Třeba tady.

Obecně pak platí, že u všech činností, které nespadají mezi živnost volnou, musíš nějakým způsobem prokázat odbornou způsobilost. Nejčastěji za pomocí výučního listu, maturitního vysvědčení, diplomu z vysoké školy, osvědčením o rekvalifikaci nebo potvrzením o dosažené praxi.

Můžu se stát živnostníkem, i když:

  • jsem v důchodu
  • jsem na rodičovské dovolené
  • studuji?

Správná odpověď je ANO.

Pro kteréhokoliv občana z České republiky platí stejné podmínky – minimální věk 16 let, trestní bezúhonnost, svéprávnost a odborná způsobilost. V tomto případě však bude podnikání tvou vedlejší činností. To pro tebe znamená celou řadu výhod z hlediska sociálního a zdravotního pojištění. To ale trošku předbíháme. K sociální a zdravotnímu pojištění se podrobněji dostaneme za chvíli.

O něco komplikovanější je podnikání na mateřské dovolené. Tedy 28 týdnů po porodu prvního dítěte (37 týdnů po porodu u druhého a dalšího dítěte). V této době není možné zároveň podnikat a pobírat peněžitou pomoc v mateřství, lidově mateřskou. Jednoduše řečeno - mateřská je obdoba nemocenské dávky. A stejně jako není možné marodit a zároveň podnikat, není ani možné pobírat mateřskou a zároveň podnikat (ve stejné činnosti, ze které ti mateřská plyne).

Potřebuji vždycky živnostenské oprávnění?

Správná odpověď je NE.

Chceš-li podnikat jako spisovatel, herec, daňový poradce, léčitel nebo tlumočník, tak živnostenské oprávnění opravdu nepotřebuješ. Jde totiž o formu podnikání bez živnostenského oprávnění. Odbornou terminologií řečeno o nezávislá povolání. V těchto případech se a postupuje podle speciálních zákonů.

(Výčet všech podnikatelů bez živnostenského oprávnění najdete tady: § 3 Živnostenského zákona č. 455/1991 Sb.)