(+420) 234 261 904 info@neotax.eu

5 nejčastějších otázek při vyplňování daňového přiznání za rok 2021

25. leden 2022

Připravili jsme pro vás 5 nejčastějších otázek, na něž se nejvíc ptáte u vyplňování daňového přiznání za rok 2021.

1. Jaký je termín pro podání daňového přiznání?

Termín pro podání daňového přiznání připadá letos na pátek, 1. dubna pro ty, kteří podávají daňové přiznání papírově tj. na růžovém tiskopisu nebo poštou.

Poplatníci, kteří podávají přiznání elektronicky přes datovou schránku, mají na podání měsíc navíc. Pro ně platí termín 2. května.

Pokud podáváte přiznání přes daňového poradce, termín podání připadá na 1. července.

Termín podání přehledů pro pojišťovny pro OSVČ je závislý od formy podání daňového přiznání. Pokud OSVČ podá daňové přiznání papírově nebo poštou, termín podání přehledů je do 2. května, když elektronicky, termín připadá na 1. června a pokud přes daňového poradce, nejzazším termínem pro podání přehledů je 1. srpen.

Forma podání DP Termín pro podání DP Termín pro podání přehledů do pojišťoven
papírově 1. 4. 2. 5.
poštou 1. 4. 2. 5.
datovou schránkou elektronicky 2. 5. 1. 6.
daňovým poradcem 1. 7. 1. 8.

2. Jak můžu přiznání podat?

Daňové přiznání lze podat 4 způsoby:

  1. osobně v podatelně místně příslušného finančního úřadu v papírové podobě, tj. na růžovém tiskopisu nebo v černobílé variantě,
  2. doporučeně poštou v papírové podobě, tj. na růžovém tiskopisu nebo v černobílé variantě,
  3. datovou schránkou elektronicky vyplněním online formuláře. Daňové přiznání se podává ve formátu XML.
  4. Přes daňového poradce.

Nemáte datovou schránku a potřebujete podat daňové přiznání o měsíc později? Využijte naši službu Daně z domova. Aplikace vygeneruje plnou moc, kterou stačí podepsat a včetně příloh poslat na e-mail podpora@neotax.eu. Daňové přiznání (pro OSVČ včetně přehledů pro pojišťovny) podáme za vás.

OnlinePriznani_cz_banner%20%281%29

3. Výše limitu u hypotéky

V roce 2021 se změnil limit pro uplatnění úroků z hypotéky. Při uplatnění tohoto zvýhodnění jsou 2 faktory, a to:

  • datum nabytí nemovitosti
  • maximální limit pro odpočet úroků

Pokud se poplatník stal vlastníkem nemovitosti, která je zatížena hypotékou, do 1. 1. 2021, může si odečíst maximálně 300 000 Kč z úroků z hypotéky. Pro tyto poplatníky se nic nezměnilo z důvodu, že v čase nabytí nemovitosti uhradili daň z nabytí nemovitosti.

Pokud si poplatník pořídil nemovitost, na kterou si vzal hypotéku po 1. 1. 2021, platí pro něj nový limit pro odpočet úroků z hypotéky. Maximum, který si může uplatnit, je 150 000 Kč z úroků.

Výši úroků z hypotéky potvrdí banka vydáním a zasláním příslušného formuláře, který poplatník přiloží jako povinnou přílohu k daňovému přiznání.

4. V roce 2021 jsem čerpal kompenzační bonus. Jak jej uvedu do daňového přiznání?

Kompenzační bonus je osvobozen od daně, tudíž se do daňového přiznání neuvádí.

5. Od roku 2021 jsem v režimu paušální daně. Musím vyplnit daňové přiznání?

Poplatníci v režimu paušální daně nemusí podávat daňové přiznání ani přehledy pro pojišťovny.

Zpracujte si daňové přiznání v naší chytré aplikaci. Připravíme vám formulář ve formátech PDF a XML. Budete-li chtít, můžeme jej za vás i podat.

Vyplnit daňové přiznání