(+420) 234 261 904 info@neotax.eu

3. díl – Řecko

11. únor 2017

Daně nebyly v Řecku nikdy oblíbené. Ostatně jako nikde, a to ani dnes.

Bohužel snaha politiků získat přízeň a volební hlasy za pomocí nízkých daní a vysokých vládních příspěvků byla vždy enormní. A tak vás asi nepřekvapí, že už od dob antického Řecka si nejen Řecko, ale i samotní Řekové žili, jak se říká „nad své poměry“.

Být Řekem byla výsada. Platit daně byl trest. Mezi těmito všeobecně uznávanými pravdami existovala jednoduchá rovince.

Bohatí Řekové s řeckým občanstvím jsou hodní občané, a proto beztrestní. Chutí občané Řecka bez čisté rodové linie jsou zlí občané, a proto jim náleží trest.

Urození pánové a dámy tak v dobách antického Řecka neplatili téměř žádné daně. A když už jim athénský daňový systém nějaké daně ukládat, byly jim předkládány tak, aby je chápali spíš jako čest a možnost ukázat, že mají dostatek peněz a mohou tak pomoc panovníkovi a státu než jako trest.

Velká privilegia a úlevy se vztahovaly také na původní athénské obyvatelstvo. Na občany, kteří se v Athénách narodili a jejichž oba rodiče byli majiteli athénského občanství. Ti na rozdíl od urozených dam a pánů byli alespoň částečně zdaňováni. Zpravidla však nepřímo ve formě poplatků a mýt. Šlo například o poplatky za koupi veřejného prostranství, za užívání veřejných vah a měrných přístrojů, soudní poplatky nebo poplatky za povolení rybolovu. Nelze tak hovořit o zdanění v pravém slova smyslu, ale alespoň nějaké peníze do státní kasy odváděli.

Na druhé misce vah byli cizinci, obchodníci a obyvatelé, kteří neměli tu čest získat athénské občanství. Neboli ti zlí. Těmto občanů žádné výjimky udělovány nebyly a museli platit celou řadu daní. Nejčastěji šlo o daň z hlavy. Daň, kterou musel platit každý, na jehož hlavu se vztahovala. Tak například – občané bez athénského občanství museli platit daň z hlavy metoiků (původní označení pro tuto skupinu obyvatel), propuštěnci z vězení museli platit daň z hlavy propuštěnců, prostitutky daň z hlavy prostitutky, otroci daň z hlavy otroků a tak dál. Vyhýbání se těmto daním bylo přísně trestáno. Nejčastěji smrtí.