Detské prídavky | Neotax

Detské prídavky

Cenník

 • Detské prídavky
  99EUR / za rok + 9 %
  z preplatku

  • Vopred nemusíte nič platiť
  • Poskytujeme kompletnú pomoc pri získaní detských prídavkov
  • Pomôžeme vám s komunikáciou s daňovým úradom

Ako to funguje?

 • Vyplníte formulár
  Vyplníte formulár
  Iba odpovedáte na otázky ako v dotazníku, aby sme mohli získať všetky potrebné informácie k získaniu vášho prídavku na dieťa.
 • Skontrolujte svoj e-mail
  Skontrolujte svoj e-mail
  Po registrácii a zodpovedaní všetkých otázok vytvoríme pre vás osobný účet.
 • Hotovo!
  Hotovo!
  Náš kolega z oddelenia služieb zákazníkom sa s vami čoskoro spojí, aby vám mohol zaslať pokyny a požadované formuláre.

FAQ

 • 1. Čo je to „prídavok na dieťa“?
  • Čo je to „prídavok na dieťa“? Prídavok na dieťa je peňažný príspevok poskytovaný rodičom detí bez ohľadu na to, či je rodič zamestnaný alebo či má príjem.
 • 2. Koľko peňazí môžete získať?
  • 2018 (mesačne) Od júla 2019 (mesačne)
   na 1. a 2. dieťa 194 Euro na 1. a 2. dieťa 204 Euro
   na tretie dieťa 200 Euro na tretie dieťa 210 Euro
   na každé ďalšie 225 EUR na každé ďalšie 235 EUR
 • 3. Môžete získať prídavky na deti zo svojej vlasti a zo zahraničia zároveň?
  • Áno, prídavky na deti môžete poberať vo vašej domovskej krajine a tiež požiadať o ne v zahraničí. Prídavky zo zahraničia sa vypočítajú tak, aby sa konečná výška prídavkov z obidvoch krajín rovnala maximálnej sume v cudzej krajine.
 • 4. Aký je maximálny vek dieťaťa?
  • Maximálny vek dieťaťa je 18 rokov, môže však pokračovať až do veku 25 rokov, ak je stále školopovinné.
 • 5. Kto môže poberať dávky z Rakúska?
  • Všetci občania Európskej únie, Švajčiarska, Srbska, Čiernej Hory, Bosny a Hercegoviny, Alžírska, Kosova, Maroka, Tuniska a Turecka. Rodičia majú nárok na rodinné prídavky, ak sa ich centrum záujmov nachádza v Rakúsku a ich dieťa (ktoré môže byť aj adoptovaným dieťaťom, maloletým a nevlastným dieťaťom) žije spolu s nimi v spoločnej domácnosti.
 • 6. Ktorý rodič môže požiadať o prídavok na dieťa?
  • V zásade môžu nastať tieto situácie:
   • – keď ste ženatý / vydatá, každý z vás - o tento príspevok môžu požiadať obaja rodičia
   • – keď nie ste ženatý / vydatá, o príspevok môže požiadať iba matka
   • – keď ste rozvedení A dieťa žije s otcom (otec je jediným zákonným zástupcom), o príspevok môže požiadať iba otec
 • 7. Ako preukážete, kde žije vaše dieťa?
  • V prípade, že vaša rodina žije v inej krajine (keď žijete a pracujete v zahraničí), budete musieť získať formulár E401. Ten potvrdzuje rodinný stav (napr. že nie ste rozvedení a dieťa nežije len s matkou) a adresu, kde dieťa žije. Tento dokument vyplní a potvrdí mestský úrad.
 • 8. Čo ak sa adresa vášho trvalého pobytu vo vašej domovskej krajine líši od adresy vášho manžela/manželky?
  • Musíte mať vyplnený a potvrdený dokument E401 na mestskom úrade.
 • 9. Čo keď žijete a pracujete v zahraničí a vaša rodina žije v inej krajine?
  • O prídavky môžete požiadať aj v tomto prípade. Budete musieť dokázať, že skutočne žijete v inej krajine. Aby ste dokázali, že žijete v zahraničí, musíte potvrdiť, že ste dočasne registrovaní v tejto konkrétnej krajine. Toto potvrdenie vydáva mestský úrad. Zaregistrovať by ste sa mali od začiatku svojho zahraničného pobytu.
 • 10. Ako preukážete, že ste žili v zahraničí, ak ste sa nezaregistrovali?
  • V prípade, že ste sa v zahraničí nezaregistrovali, budete musieť to, že ste žili a pracovali v zahraničí, preukázať svojím pobytom s ním súvisiacimi faktúrami. Môže to byť: nájomná zmluva alebo účty za energie napríklad z elektrární/ plynární.
 • 11. Koľko rokov spätne môžem požiadať o prídavok na dieťa?
  • Môžete požiadať 6 mesiacov spätne.
 • 12. Existuje lehota na požiadanie o prídavky v priebehu roka?
  • Nie, o prídavky môžete požiadať kedykoľvek počas roka, aj keď v krajine stále žijete a plánujete tam ďalej žiť.
 • 13. Aký je minimálny počet mesiacov na podanie žiadosti?
  • Minimum je jeden mesiac a počíta sa ako celý mesiac. Napríklad, ak ste prišli do krajiny v polovici novembra, môžete o tieto prídavky požiadať od 1. decembra.
 • 14. Ako sa vypočíta suma prídavkov na dieťa?
  • Požiadame o príspevok na dieťa na úrade v zahraničí. Úrad pošle potvrdzujúci list poštou s uvedením sumy peňazí, ktorá sa má vyplatiť.
 • 15. Ako dlho trvá poberanie prídavkov na deti?
  • Priemerne 6 až 9 mesiacov.
 • 16. Aký je poplatok za službu?
  • Paušálna sadzba je 99 EUR + 9 % z celkovej sumy, ktorú dostanete. Je splatná, keď je suma detských prídavkov vyplatená.

Blog | Články o Nemecku

Ďakujeme za správu. Čoskoro sa vám ozveme.