Vznik, zánik a zmena výšky odvodov na sociálne poistenie SZČO v roku 2022. Praktické príklady

26. September 2022

Praktické príklady vzniku, zániku a zmeny výšky odvodov pre živnostníkov v roku 2022.

Vznik povinnosti platiť odvody na sociálne poistné


Povinnosť platiť odvody na sociálne poistné vzniká, ak SZČO mala príjmy vyššie ako 6 798 € a tieto príjmy prizná v daňovom priznaní za rok 2021 za predpokladu, že SZČO v roku 2021 nebola povinná platiť sociálne odvody.

Zánik povinnosti platiť odvody na sociálne poistné


Zánik povinnosti platiť odvody na poistné nastane, ak SZČO mala príjmy nižšie ako 6 798 € a tieto príjmy prizná v daňovom priznaní za rok 2021 za predpokladu, že SZČO v roku 2021 bola povinná platiť odvody na sociálne poistné.

Sociálne poistné v praxi


Vznik a zánik povinnosti platiť sociálne poistné si ukážeme na príkladoch:

Príklad 1

Adam je živnostník. Začal podnikať v roku 2021 a preto nemal povinnosť platiť sociálne odvody v roku 2021. Jeho príjem v roku 2021 bol vyšší ako 6 798 €. Daňové priznanie podal 15. 3. 2022. Bude Adam platiť sociálne poistné? V akej výške?

Riešenie
Adamovi vzniká povinnosť platby odvodov na sociálne poistné od 1. júla 2022 vo výške minimálne 187,78 € mesačne. Odvody za júl musí uhradiť do 8. augusta 2022.

Príklad 2

Richard je živnostník. Začal podnikať v roku 2021 a preto nemal povinnosť platiť sociálne odvody v roku 2021. Jeho príjem v roku 2021 bol vyšší ako 6 798 €. Daňové priznanie podá do 30.09.2022. Bude Richard platiť sociálne poistné? V akej výške?

Riešenie
Richardovi vzniká povinnosť platby odvodov na sociálne poistné od 1. januára 2023 vo výške 200,72 € mesačne. Odvody za január 2023 musí uhradiť do 8. februára 2023.

Porovnanie výšky odvodov na sociálne poistné pri vzniku platby poistného v roku 2022


Platba odvodov v roku 2022AdamRichard
január – jún 2022 0 € 0 €
júl – december 2022 187,78 × 6 €0 €
Spolu za rok 20221 126,68 € 0 €

Príklad 3

Jozef je živnostník. Začal podnikať v roku 2015 a mal povinnosť platiť sociálne odvody v roku 2021 v minimálnej výške 187,78 €. Jeho príjem v roku 2021 bol nižší ako 6 798 €. Daňové priznanie podal 15. 3. 2022. Bude Jozef platiť naďalej sociálne poistné? V akej výške?

Riešenie
Jozef zarobil za rok 2021 menej ako je limit pre povinnosť platby odvodov. Povinnosť platiť odvody mu zaniká dňom 30. 6. 2022. Od 1. 7. 2022 už nemá povinnosť platby odvodov na sociálne poistné. Poslednú platbu za jún 2022 musel uhradiť do 8. júla 2022.

Príklad 4

Peter je živnostník. Začal podnikať v roku 2015 a mal povinnosť platiť sociálne odvody v roku 2022 v minimálnej výške 187,78 €. Jeho príjem v roku 2021 bol nižší ako 6 798 €. Daňové priznanie podá do 30.09.2022. Bude Peter platiť naďalej sociálne poistné? V akej výške?

Riešenie
Peter zarobil za rok 2021 menej ako je limit pre povinnosť platby odvodov. Povinnosť platiť odvody mu zaniká dňom 31.12.2022. Od 1. 1. 2023 už nemá povinnosť platby odvodov na sociálne poistné. Poslednú platbu za december 2022 musí uhradiť do 8. januára 2023.

Porovnanie výšky odvodov na sociálne poistné pri zániku platby poistného v roku 2022


Platba odvodov v roku 2022JozefPeter
január – jún 2022 187,78 × 6 187,78 × 6
júl – december 2022 0 € 187,78 × 6
Spolu za rok 20221 126,68 € 2 253,36 €