Varila myšička kašičku…

30. Január 2017

Daň z príjmov, daň z pridanej hodnoty, spotrebné dane, ekologické dane, dane z nehnuteľností a ďalšie a ďalšie. Človek počas svojho života odvedie štátu nemalé sumy.

Len tento rok sme prvých 153 dní pracovali len preto, aby sme mohli nakŕmiť štátnú pokladnicu. S veľkou slávou sme potom očakávali 2. jún, kedy nastal deň daňovej slobody a začalo príjemnejšie, pomyselné druhé obdobie, v ktorom zarábame do vlastného vrecka.

A ako štát na získaný poklad dohliada? Chová sa (ako sám káže) so starostlivosťou poriadneho hospodára? Ukážme si pár príkladov toho, čo sa z našich daní platí. Kam miznú naše (verejné) financie?

V prvom rade je z daní živý byrokratický aparát. Všetky ministerstvá, vláda, ale aj ďalšie úrady a organizácie ako napríklad Najvyšší kontrolný úrad, Slovenský štatistický úrad, Hlavný banský úrad, úrad pre reguláciu sieťových odvetví, Slovenská akadémia vied, Katastrálny úrad a stovky ďalších. Nesmieme zabudnúť ani na kraje a obce. Len obcí je na Slovensku viac ako 2900 a každá z nich sa snaží z pomyselného koláčka ohryznúť pre seba čo najväčší podiel.

Na príspevku od štátu sú závislé, ako už ich názov napovedá, príspevkové organizácie, ktorých zriadovateľom je Slovenská republika často v zastúpení svojich ministerstiev. Medzi najznámenšie príspevkové organizácie patrí Slovenské národné divadlo, štátna vedecká knižnica v BB alebo štátna ochrana prírody SR – SlovakTrade.

Časť z vybraných daní mieri tiež do Európskej únie a ďalších medzinárodných organizácií ako je napríklad NATO.

Z daní sú uhrádzané najrôznejšie projekty. V posledných mesiacoch diskutovaný projekt elektronické schránky pre právnické osoby, či projekt elektronizácie verejnej správy, ktorý sa uskutočníl v rokoch 2010 – 2015 a štátnu pokladnicu vyšiel na 47 471 254,87 eur.

A to je len krátky súhrn tých, ktorí si na daňové príjmy robia nárok. Prerozdeliť tak peniaze všetkým, ktorý požadujú svoj právoplatný podiel, nie je vôbec jednoduché. Pre jedného môže byť bizardné financovať z daňových príjmov kozmetické projekty či začleňovanie vojnových veteránov do civilného života, pre druchých naopak projekty podporujúce integráciu a migráciu alebo veľrybárske podnikanie.

Daňové priznanie si môžete spracovať aj sami v jednoduchej, intuitívnej kalkulačke na www.onlinepriznanie.sk.