Slováci v zahraničí, kedy a ako podať priznanie?

9. Jún 2019

Prinášame ďalšie otázky a odpovede na tému Slováci v zahraničí:

1) Adam celý rok pracoval vo Veľkej Británii a všetky jeho príjmy pochádzajú výhradne z Veľkej Británie. V Anglicku býva v podnájme u kamarátov. Na SR má trvalé bydlisko a vracia sa sem na leto. Kde bude Adam platiť dane a podávať daňové priznanie?

Adam je rezidentom Veľkej Británie, kde sa reálne zdržuje, býva a pracuje. Povinnosť zdaňovať svoje príjmy a podávať daňové priznanie má iba vo Veľkej Británii. Na SR by mal povinnosť podať daňové priznanie v prípade, že by na SR cez leto pracoval a jeho príjmy by prekročili hranicu 1915.01 eura alebo mal iné príjmy, vďaka ktorým vzniká povinnosť podať daňové priznanie (podnikanie, prenájom…).

2) Ján pracuje vo Veľkej Británii a všetky jeho príjmy pochádzajú výhradne z Veľkej Británie. V Anglicku býva v podnájme u kamarátov. Na SR má trvalé bydlisko a vracia sa sem na leto, kedy na SR pracuje ako barman. Kde bude Ján platiť dane a podávať daňové priznanie?

Ján je rezidentom Veľkej Británie, kde sa reálne zdržuje, býva a pracuje. Vo Veľkej Británii bude mať povinnosť zdaňovať svoje celosvetové príjmy, čiže príjmy z V. Británie aj zo SR. Na SR je Ján daňovým nerezidentom. Keď má však príjmy zo SR a jeho príjem neprekročil 1915.01 eura, nie je jeho povinnosťou podať na SR daňové priznanie.

3) Peter po absolvovaní vysokej školy vyrazil na 5 mesačnú stáž do Poľska, kde pracoval ako asistent riaditeľa prevádzky. Po návrate na SR je nezamestnaný. Musí Peter podať daňové priznanie?

Peter je rezidentom SR. Hoci na území SR nemal žiadne príjmy, je jeho povinnosťou podať daňové priznanie aj na SR, pokiaľ v Poľsku zarobil viac ako 1915.01 eura. Povinnosť podať daňové priznanie v Poľsku sa bude riadiť legislatívnymi podmienkami Poľska.

4) Richard celý rok pracoval vo Veľkej Británii, kde býva so svojou rodinou. Na SR prenajal byt, ktorý tu vlastní. Bude musieť Richard podať daňové priznanie na SR?

Richard je rezidentom Veľkej Británie. Keďže na SR mal príjmy z prenájmu, má povinnosť podať daňové priznanie aj na SR a zdaniť iba príjmy z prenájmu, pokiaľ sú tieto príjmy vyššie ako 1915.01 eura. Príjem z prenájmu uvedie tiež v daňovom priznaní podanom vo Veľkej Británii, kde podľa zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia zohľadní daň zaplatenú na SR. .


Daňové priznanie si spracujete jednoducho v našej intuitívnej kalkulačke na www.OnlinePriznanie.sk.