Predala som nehnuteľnosť, ktorú som zdedila. Ako podám daňové priznanie?

15. Február 2019

Zdedili ste nehnuteľnosť a rozhodli ste sa ju po čase predať? Ako ušetriť na dani z predaja nehnuteľnosti?

Je dôležité rozlišovať medzi predajom nehnuteľnosti nadobudnutej dedením:

  • v priamom rade – poručiteľom je priamy predok (rodič, starý rodič) alebo priamy potomok (deti, vnuci)
  • v nepriamom rade – dedičom je iná osoba.

Príjem z predaja nehnuteľnosti nadobudnutej dedením v priamom rade alebo niektorým z manželov je od dane oslobodený vtedy, ak uplynie 5 rokov odo dňa nadobudnutia majetku do vlastníctva alebo spoluvlastníctva poručiteľa. Uveďme si 2 konkrétne príklady:

Príklad 1:

V máji 2018 predal Adam pozemok, ktorý zdedil v novembri 2013 po smrti svojho otca. Adamov otec nadobudol pozemok kúpou v decembri 2005. Má Adam povinnosť zaplatiť daň?

Odpoveď:

Adamov otec nadobudol majetok pred viac ako 5 rokmi pred svojou smrťou, Adam ho zdedil v priamom rade po otcovi, preto je príjem z predaja pozemku od dane oslobodený.

Príklad 2:

Richard v máji 2018 predal chatu, ktorú zdedil v marci 2018 po smrti svojej mamy. Richardova mama kúpila chatu na základe kúpnopredajnej zmluvy v júli 2017. Má Richard povinnosť zaplatiť daň?

Odpoveď:

Richardova mama nadobudla nehnuteľnosť pred menej ako 5 rokmi pred svojou smrťou. Richard síce túto nehnuteľnosť zdedil v priamom rade po matke, nesplňuje však zákonnú podmienku vlastníctva nehnuteľnosti poručiteľom 5 rokov. Má povinnosť podať daňové priznanie z príjmu z predaja nehnuteľnosti typu B.

Príjem z predaja nehnuteľnosti nadobudnutej dedením v nepriamom rade (po sestre, bratovi, ujovi, tete…) bude oslobodený od dane po uplynutí 5 rokov odo dňa, kedy nadobudol túto nehnuteľnosť dedič (§ 9 ods. 1 písmeno a Zákona o dani z príjmov). To znamená, že nie je rozhodujúce, ako dlho poručiteľ vlastnil nehnuteľnosť. Vlastníctvo pri dedení nadobúda dňom smrti poručiteľa. POZOR! Nie až vkladom do katastra nehnuteľností ako pri prevode nehnuteľnosti.

Príklad 1:

Richard predal v júni 2018 byt, ktorý nadobudol v apríli 2014 dedením po svojej sestre. Sestra si kúpila byt v roku 2006. Musí Richard zaplatiť daň?

Odpoveď:

Richard nadobudol byt dedením v nepriamom rade. Predal ho po 4 rokoch vlastníctva, čiže nesplnil zákonnú lehotu na oslobodenie od dane 5 rokov. Nie je rozhodujúce, ako dlho vlastnila byt jeho sestra. Príjem z predaja tohto bytu podlieha zdaneniu. Richard musí podať daňové priznanie k dani z príjmu z predaja nehnuteľnosti typ B.

Príklad 2:

Adam predal v júni 2018 pozemok, ktorý nadobudol dedením po svojom bratovi v apríli 2010. Brat si kúpil pozemok v roku 2009. Musí Adam zaplatiť daň?

Odpoveď:

Adam nadobudol pozemok dedením v nepriamom rade. Predal ho po 8 rokoch vlastníctva, čiže splnil zákonnú podmienku vlastníctva minimálne 5 rokov. Nie je rozhodujúce, ako dlho vlastnil pozemok jeho brat. Prijem z predaja pozemku je oslobodený od dane. Adam nemusí podať daňové priznanie.

Pri povinnosti zdanenia príjmu z predaja nehnuteľnosti podávate daňové priznanie k dani z príjmu fyzických osôb typu B.


Príjem z predaja nehnuteľnosti si môžete spracovať aj sami v jednoduchej, intuitívnej kalkulačke na www.OnlinePriznanie.sk.