(+421) 233 331 023 info@neotax.eu

Potvrdenie EU/EWR – formulár E9 (Bescheinigung EU/EWR)

28. Máj 2019

Toto potvrdenie EU/EWRza príslušný daňový rok vystaví slovenský daňový úrad, miestne príslušný miestu trvalého pobytu.

Musíte podať žiadosť o formulár E9. Podmienkou je podanie slovenského daňového priznania za daný rok.

Na základe formulára E9 podľa rakúskeho zákona o dani z príjmov osoba pracujúca v Rakúsku, ktorá tu nemá trvalý pobyt a je rezidentom inej členskej krajiny EÚ, bude uznaná za daňového rezidenta Rakúska.

Daňové výhody rakúskeho daňového systému môže čerpať v prípade, ak
1) má 90 % celkových príjmov z Rakúska
alebo
2) príjem nepresiahne 11 000 €

Formulár E9 musí potvrdiť daňový úrad v domovskom štáte. To znamená, že ak Slovák z Nitry pracuje v Rakúsku, formulár E9 mu vystaví daňový úrad v mieste jeho trvalého bydliska na Slovensku, čiže v Nitre.

Tento dokument sa používa nielen v Rakúsku, ale aj v Nemecku, Belgicku alebo v Luxembursku.

Prečítajte si aj:

Formulár EÚ/EWR pre vrátenie dane z Nemecka, Rakúska, Belgicka a Luxemburska

Co je formulář EU/EWR resp. Potvrzení zahraničního daňového úřadu k přiznání daně z příjmu a k čemu slouží?Čo obsahuje formulár E9?

  • údaje o osobe,
  • príjmy, ktoré podliehajú zdaneniu v štáte bydliska (z podnikania, z kapitálového majetku, z prenájmu),
  • podpis daňovníka,
  • potvrdenie daňového úradu (pečiatka a názov inštitúcie),
  • kalkulácie 90 % limitu – vyplní a potvrdí daňový úrad.

Slovenský daňový úrad vám na tomto formulári potvrdí výšku príjmov na Slovensku z vášho podaného daňového priznania. Do formulára sa uvádza okrem výšky príjmov aj základ dane. Rakúsky príjem sa do formuláru neuvádza.

Využite odpočet na manželku pri príjme manželky do 6000 €


Formulár E9 sa používa aj na potvrdenie príjmov manžela/manželky. Ak je celosvetový príjem manželky/manžela nižší ako 6 000 €, má daňovník nárok na daňovú úľavu na manžela/manželku v Rakúsku.


Týka sa vás to? Využite výhody rakúskeho daňového systému. S našou aplikáciou zvládnete vyplniť rakúske daňové priznanie rýchlo a jednoducho. Pre získanie príspevkov vám pošleme aj formulár L1i..

Kontaktujte nás