Nový termín pre podanie daňového priznania - 30.6.2020. Pre zamestnancov i živnostníkov.

24. Marec 2020

V súvislosti s opatreniami spojenými s koronavírom vyšla Finančná správa SR v ústrety daňovníkom ďalšími “ústupkami”.

Po novom sa lehota z 31.5.2020 pre zamestnancov predĺžila ešte viac, a to do 30.6.2020 plošne. To znamená, že nielen zamestnanci, ale aj živnostníci si môžu termín podania daňového priznania predĺžiť do konca júna.

Kedy zaplatiť daň?

Pri nedoplatku na dani v daňovom priznaní sa spolu s termínom predĺžila aj splatnosť nedoplatku na dani. Daňové priznanie je teda potrebné podať a daň uhradiť do 30.6.2020. Finačná správa SR ubezpečuje, že pri zaplatení nedoplatku na dani budú sankcie z omeškania (po termíne 31.3.) odpustené.

Ako postupovať pri zhoršení finančnej situácie v dôsledku koronavíru?

V prípade, že má situácia okolo koronavíru priamy dopad na podnikanie alebo finančnú situáciu daňovníka, môžete ako fyzická osoba požiadať daňový úrad platenie preddavkov na dani inak a daňový úrad vyjde v tomto maximálne v ústrety. Vďaka legislatívnym zmenám daňový úrad zabezpečí, aby sa neuplatnili sankcie í v prípade zmeškania stanovených lehôt na podanie:

  • daňových priznaní
  • súhrnných a kontrolných výkazov

a na nezaplatenie dane v stanovených lehotách.