(+421) 233 331 023 info@neotax.eu

Dohody o prácach mimo pracovný pomer

29. Máj 2018

Máte stálu prácu, ale radi by ste si privyrobili nejaké to euro naviac? Alebo z nejakého dôvodu preferujete prácu na dohodu? Ste študent a chcete ísť brigádovať? Aké sú možnosti zárobku mimo pracovný pomer?

Porovnali sme 3 typy dohôd, ktoré zákon umožňuje uzatvoriť. Prečítajte si rozdiely medzi nimi. Ktorá vám najviac vyhovuje?

Dohody patria k pracovnoprávnym vzťahom. Platia od uzatvorenia konkrétneho typu dohody o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru. Zákonník práce pozná 3 druhy dohôd:

  • dohoda o vykonaní práce
  • dohoda o pracovnej činnosti
  • dohoda o brigádnickej práci študenta

Aké sú rozdiely medzi jednotlivými dohodami?

  • Dohoda o brigádnickej práci študenta môže byť uzatvorená s osobou do 26 rokov so štatútom študenta strednej alebo vysokej školy.

Poznámka: Dohoda o brigádnickej práci študentov je platná najneskôr do konca roka, v ktorom zamestnanec dovŕši vek 26 rokov, prípadne do konca mesiaca, v ktorom zamestnanec ukončí denné štúdium.

Mzda

Zákonník práce stanovuje aj u dohôd minimálnu mzdu. Konkrétne ide o hodinovú minimálnu mzdu, ktorá je v prípade dohôd o vykonaní práci i dohôd o pracovnej činnosti 2.5 eura na hodinu.

Odvody

Dohodári majú rovnako ako klasickí zamestnanci povinnosť platiť odvody takto:

  • Zamestnanci zamestnaní na dohodu o vykonaní práce, ktorí dostávajú plat nepravidelne (nie každý mesiac) – zdravotné odvody vo výške 10 % a sociálne odvody vo výške 22,80 %.
  • Zamestnanci zamestnaní na dohodu o vykonaní práce, ktorí dostávajú plat pravidelne (každý mesiac) – zdravotné odvody vo výške 10% a sociálne odvody vo výške 25, 20 % z hrubej mzdy.
  • Zamestnanci zamestnaní na dohodu o pracovnej činnosti – zdravotné odvody vo výške 10% a sociálne odvody vo výške 25,20 % z hrubej mzdy.

Študenti stredných a vysokých škôl zamestnaní na dohodu o brigádnickej práci študenta majú výnimku v platení odvodov. Keď ich mzda nepresiahne 200 eur, nie sú povinní platiť odvody. Odvody sa však platia len z prekročenej čiastky. Pre uplatnenie výnimky z príjmu do 200 eur je nutné zamestnávateľovi predložiť tlačivo Oznámenie a čestné vyhlásenie k dohode o brigádnickej práci študentov. Pokiaľ má študent viac zamestnávateľov, môže si výnimku uplatniť iba u jedného z nich.

  • Viac informácií od odvodoch študentov do Sociálnej poisťovne sa dozviete TU.

Všetky typy dohôd si môžete spracovať v daňovom priznaní sami jednoducho pomocou našej intuitívnej kalkulačky na OnlinePriznanie.sk.