(+421) 233 331 023 info@neotax.eu

Čo potrebujete vedieť o zúčtovaní dane z príjmu za rok 2018?

1. Február 2019

Ak ste počas roka 2018 mali iba jedného zamestnávateľa, môžete ho požiadať o ročné zúčtovanie dane. Zamestnávateľ tak daňové priznanie formou zúčtovania podá za vás.

Zamestnávateľ však nemá povinnosť podať ročné zúčtovanie automaticky, zamestnanec o zúčtovanie musí požiadať na príslušnom tlačive. V praxi to zamestnávateľ rieši tak, že tento formulár dá zamestnancovi podpísať a ročné zúčtovanie za neho podá. Lehota na požiadanie je 15. 2. 2019. Zamestnávateľ potom na základe žiadosti spracuje ročné zúčtovanie do 1. 4. 2019.

Pokiaľ ste mali počas roka viacerých zamestnávateľov, či už z dôvodu súbehu dvoch zamestnaní (napr. hlavného pracovného pomeru a brigády alebo hlavného pracovného pomeru a podnikania) alebo ste prácu zmenili v priebehu roka, musíte súčasnému zamestnávateľovi dodať potvrdenie o zdaniteľných príjmoch FO zo závislej činnosti, ktoré vám vystavia vaši predchádzajúci (v prípade súbehu viacerých zamestnaní ďalší) zamestnávatelia. Ak tieto dokumenty do polovice februára nedoložíte alebo zamestnávateľa nepožiadate o ročné zúčtovanie, máte povinnosť podať si daňové priznanie sami. Lehota na podanie daňového priznania je do 1. 4. 2019.

Ako vyplniť vyhlásenie na uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka?

Ušetrite na dani vďaka nezdaniteľným častiam základu dane a bonusom

Vďaka nezdaniteľným častiam základu dane a daňovým bonusom môžete ušetriť na daniach. Čo si môžete uplatniť?

 • nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka – (seba samého) podpísaním vyhlásenia na uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka a daňového bonusu
 • nezdaniteľnú časť základu dane na manželku/manžela – môžete uplatniť na vyživovanú manželku/ manžela, ktorá/ý:
 • sa staral/a sa o vyživované maloleté dieťa žijúce s daňovníkom v domácnosti
 • poberal/a peňažný príspevok na opatrovanie
 • bol/a zaradený/á do evidencie uchádzačov o zamestnanie
 • považuje sa za občana so zdravotným postihnutím
 • považuje sa za občana s ťažkým zdravotným postihnutím
 • nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka, ktorý bol od začiatku roka dôchodcom
 • príspevky preukázateľne zaplatené na doplnkové dôchodkové sporenie (DDS)
 • úhrady preukázateľne zaplatené na kúpeľnú starostlivosť za seba/za manžela/manželku, za deti
 • daňový bonus na dieťa/deti – môže uplatniť len jeden z manželov
 • daňový bonus na zaplatené úroky – 50% zo zaplatených úrokov z hypotéky uzavretej v roku 2018 max. do výšky 400 eur za rok