(+421) 233 331 023 info@neotax.eu

Ako vybaviť výpis z registra trestov?

27. Máj 2018

Čo je to výpis z registra trestov?

Výpis z registra trestov je verejná listina, ktorú vydáva Generálna prokuratúra SR.

Dokladuje, či žiadateľ bol alebo nebol právoplatne odsúdený. Budete ho potrebovať pri nástupe do novej práce, pri práci s peniazmi, pri vybavovaním niektorých dokladov alebo povolení.

Kto si môže požiadať o výpis z registra trestov?

 • žiadateľ – fyzická osoba, ktorej sa výpis týka. Totožnosť žiadateľa musí byť overená.
 • splnomocnená osoba – žiadateľ môže splnomocniť inú osobu
 • orgán, organizácia alebo inštitúcia – pri trestnom konaní, v prípade potreby konania občianskoprávnych, obchodných alebo správnych súdov


Kde vybavím výpis z registra trestov?

Žiadosť o výpis z registra trestov môžete podať:

Osobne môžete podať žiadosť na týchto miestach:

 • na generálnej prokuratúre (na Registri trestov Generálnej prokuratúry SR, na pracovisku na ulici Kvetná 13, Bratislava)
 • v obciach a mestách, ktoré vedú matriku
 • na integrovaných obslužných miestach na pracoviskách Slovenskej pošty (IOMO)
 • na zastupiteľských úradoch SR v zahraničí

Aké doklady potrebujem k vybaveniu žiadosti?

 • platný občiansky preukaz
 • v prípade cudzinca platný cestovný doklad (pas) a rodný list úradne preložený do slovenského jazyka
 • pre splnomocnenú osobu – splnomocnenie nie staršie ako 30 dní s úradne overeným podpisom
 • žiadosť o výpis a odpis z registra trestov – nie je voľne prístupná

Poznámka Pri vybavovaní potrebujete VŽDY ORIGINÁL dokladov. Nie je možné použiť kópie ani v prípade, že sú úradne overené!

Koľko to bude stáť?

 • žiadosť podaná elektronicky – 2 eurá,
 • žiadosť podaná osobne v podateľni registra trestov – 4 eurá,
 • žiadosť podaná osobne na pobočke Slovenskej pošty (IOMO) – 3,90 eur.
 • žiadosť podaná na zastupiteľskom úrade SR – konzulárny poplatok za vybavenie a doručenie závisí individuálne od štátu, v ktorom sa zastupiteľský úrad nachádza
 • žiadosť podaná v obci či meste, ktorá vedie matriku – 1,5 eura (za overenie správnosti údajov)

Spôsoby úhrady poplatkov

 • Potvrdenie pre evidenciu poplatku – je možné zakúpiť len na pracoviskách Slovenskej pošty a použiť do 30 dní odo dňa úhrady. V prípade, že potvrdenie nestihnete využiť, môžete ho po uplynutí platnosti vrátiť na pošte a tá vám peniaze vráti prostredníctvom poštového poukazu.
 • E-kolok – poplatok uhradíte v podateľni Registra trestov Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky. E-kolok zakúpite a zaplatíte priamo tam, prostredníctvom kiosku, ktorý prijíma hotovosť v hodnote 0,50, 1, 2, 5, 10, 20, 50 a 100 eur aj platobnú kartu.
 • Bankový prevod – pri žiadosti cez elektronickú službu prevediete platbu prevodom na účet Generálnej prokuratúry