(+359) 42 91 80 03 info@neotax.eu

Защо получавам по-малка сума от възстановяването на данъци от тази на колегата?

12. август 2020

Това е един от най-често задаваните въпроси, на нашите клиенти. Причината е, че винаги изглежда несправедливо, когато колега получи по-голяма сума възстановен данък със същата или подобна заплата като вас. Има много причини, поради които това може да се случи.

Сравняването на две възстановявания в не най-правилното нещо

Нека започнем с това: сравняването на възстановяванията е като сравняване на рестото, което получавате в супермаркета, когато сте купили различни неща и плащате различни суми. Безсмислено е, освен ако не обърнете внимание на детайлите.

Когато погледнете цялата друга информация и сравните доходите, удръжките, кредитите, данъчното задължение и платения данък, ще видите, че тези две ситуации са много различни в данъчното облагане.

Каква ДРУГО може да играе роля?

Вашата заплата и платеният данък са само върхът на айсберга. Другите фактори са приспаданията, данъчните кредити и прогнозните данъчни плащания, които могат да определят размера на възстановяването ви или размера на дълга ви.

На първо място, вашето годишно изчисляване на данъка върху дохода започва с

ЦЕЛИЯ облагаем доход за дадената данъчна година. Така че, заплатата ви може да е много подобна на колегата, но ЦЕЛИЯ облагаем доход може да бъде по-висок от неговия. Другите ви доходи могат да включват лихвите, дивидентите, капиталовите печалби или загуби, безработицата, разпределението на пенсиите, социалното осигуряване, доходите от наем, доходите от малък бизнес, издръжката, печалбата от хазарт, заплатата на съпруга и вашите доходи в световен мащаб. Прочетете повече за световните доходи тук.

Как човек може да намали данъците?

В зависимост от вашата житейска ситуация можете допълнително да увеличите възстановяването, включително приспаданията, които могат да намалят вашите „данъци“. Тези удръжки могат да бъдат вашите разходи за преместване и пътуване до работа в чужбина, разходи за настаняване, ако имате двойно домакинство, напр. плащате за домакинство в чужбина, а също и в родната държава, студентски заем, изплатени издръжки и други, които вашият колега няма.

Полученият коригиран брутен доход след това се намалява или със стандартно приспадане, или с вашите индивидуални удръжки. И накрая, вашите данъчни плащания, удържани при източника и възстановими данъчни кредити, се прилагат спрямо общия ви данък. В случай, че сте платили по-малко, има дълг за плащане и ако сте платили повече от данъка си, тогава получавате възстановяване.

Първи пример:

Да речем, Дейвид спечели 36 744 евро и плати 5496 евро данъци в Германия през 2019 г. Неговият приятел и колега Фабио спечели 35 155 евро и плати 6186 евро данък. И двамата са женени, без никакви удръжки или доходи извън Германия.

Дейвид може да получи възстановяване в размер на 3266 EUR, а Фабио 4450 EUR. Има само малка разлика в доходите и платените данъци, но тя все още може да има огромно влияние върху възстановяването. Защо? В този случай е много вероятно работодателят да приспада различни суми данък всеки месец. Това е причината Фабио да получава повече данъци.

Втори пример:

Да речем, Дейвид спечели 36 744 евро и плати 5496 евро данъци в Германия през 2019 г. Неговият приятел и колега Фабио спечели точно същата сума от 36 744 евро и плати 5496 евро в същата компания. И двамата са семейни, но Фабио има 2 деца вкъщи в Румъния и съпруга без никакви доходи, докато Дейвид няма дете, а съпругата му има висок доход в Румъния.

Дейвид може да получи възстановяване в размер на 3266 EUR в зависимост от високия доход на съпругата си, но Фабио около 4500 EUR. Няма разлика в доходите и платени данъци, но въпреки това те получават различни суми за възстановяване. Защо? В този случай Фабио може да приспадне разходите за отглеждане на деца (или други обезщетения, свързани със семейството), съпругата му няма доходи и това е причината Фабио да получава повече данъци.

Според фактите по-горе е малко вероятно да се намери напълно идентичен случай.


Консултациите с нашата компания могат да ви помогнат да платите най-ниско допустимия данък, като същевременно сте в течение на променящите се данъчни закони.