(+359) 42 91 80 03 info@neotax.eu

Възстановяването на данъка върху дохода не оказва влияние върху пенсията ми в бъдеще. Каква е разликата между тези две плащания?

17. август 2020

Ако сте работили в чужбина, вие (или вашият работодател) сте платили част от доходите си в данъчната служба. Ние наричаме това „данък върху дохода”, защото се изчислява от брутния ви доход.

Можете законно да получите част от данъците си, които сте платили обратно, благодарение на данъчния закон за чужденци, работещи в чужда държава. Данъкът върху дохода и пенсионният фонд са две напълно различни плащания. Да обясним накратко:

Защо можете да си върнете част от данъка върху дохода?

Това е така, защото сте платили повече данъци, отколкото сте били задължени да платите. Всъщност вашият работодател го е направил и сега имате право да поискате данъчната служба в чужбина да ви върне надплатеното. За целта трябва да подадете данъчна декларация. Накратко, без данъчна декларация, няма възстановяване на данъци. Това е правна процедура, извършвана от данъчни специалисти, които ще ви помогнат да подготвите и подадете декларацията си за данъка върху дохода в чужбина.

Защо да не се възползвате от това?

Освен данъка върху дохода, вие плащате и малка сума във фонд ПЕНСИИ и медицинска застраховка

Тази сума НЕ може да ви бъдат възстановена, ако сте гражданин на ЕС. Това означава, че ако предявите иск към данъчната служба да върне част от данъка ви върху дохода, това няма нищо общо с вашата пенсия. Това няма да повлияе на пенсията ви, изплатена в бъдеще, тоест няма да получите по-малка пенсия.