(+359) 42 91 80 03 info@neotax.eu

Възстановяване на удържан Данък общ доход в Обединеното кралство

9. април 2017

Данъчната система във Великобритания изисква предварително заплащане на данъци от всеки, който получава заплата там. След като приключи работа или в края на всяка данъчна година, той може да подаде документи за възстановяване на удържаните данъци.

Възможно е документи за възстановяване на данъци да се подават за 4 години назад. В този случай финансовите власти определят както стойността на удържаните данъци, така и глобите за късното подаване на документите, като налагат лихва върху стойността.

Вашият работодател може да ви удържи следните данъци:

  • Данък общ доход, 20 до 45%;
  • Социално осигуряване, 12%

Тъй като повече от чуждестранните служители работят в Обединеното кралство само за част от финансовата година, те получават средно данъчно възстановяване от около 1108 британски лири!!

Социалните и медицински осигуровки не могат да се възстановяват, но за сметка на това продължителността на работният период във Великобритания се включва във Вашето пенсионно осигуряване.

По време на престоя Ви в Обединеното кралство е необходимо:

  • Да се регистрирате в местната данъчна служба (ако сте българин, румънец или гражданин на държава, която не е член на ЕС);
  • Да подадете документи за издаване на National Insurance Number.

Какво е форма P45?


Формата P45 е документът, който получавате от работодателя си след като прекратите трудовото си правоотношение. Вие се нуждаете от този документ за да:

  • Кандидатстване за данъчно възстановяване;
  • Кандидатстване за социални помощи; * За да я дадете на новия си работодател с цел да избегнете високо данъчно облагане.

Какво е форма P60?


Формата P60 се издава от работодателя на всички служители в края на данъчната година, преди 01.06. след края на данъчната година. От 2010-11

данъчната година, P60, може да бъде издаен на хартиен носител или като електронен документ. Р60 съдържа информация за доходите, данъците и социалните осигуровки, платени от служителя през предходната данъчна година.

Какво е National Insurance Number?


National Insurance Number е номер, който идентифицира данъкоплатеца. Можете да го откриете на вашите P45 или P60 форми, под този номер се съхранява цялата Ви данъчна информация.

Какво е National Insurance Tax?


Това са социални и пенсионни осигуровки. За граждани на ЕС той не може да бъде върнат, защото се прибавя към пенсията.

Колко години назад може да се кандидатства за възстановяване на надплатените данъци


Можете да кандидатствате 4 години назад, считано от настоящата година.

Колко време отнема получаването на сумата от данъчно възстановяване?


Отнема обикновено 2-3 месеца от момента, в който документите Ви са получени в данъчния офис, но точния период зависи изцяло от данъчните власти.

Нека се погрижим за вашите данъци по целия свят

Ние предлагаме удобни за потребителите начини за обработка на вашите данъци в чужбина. От онлайн приложението направи го сам, за всеки който иска да спести време и пари, до различни счетоводни услуги и такива за бизнеса.

Може да проверите тук!