(+359) 42 91 80 03 info@neotax.eu

Възстановяване на данъци и детски надбавки от Германия

18. май 2017

Данъчно облагане на доходите на физическите лица в Германия е прогресивно. С други думи, колкото по-висок е дохода, толкова по-висока е ставката на данъка, който се дължи. Германската данъчна ставка за физически лица за 2018година, варира от 14%-45%.

Доход Данък
до 9 000 0
9 001 – 54 949 € 14%
54 950 – 260 532 € 42%
260 533 € и повече 45%


Всички служители и самонаети лица са длъжни да плащат своите данъци. Физическо лице, което отговаря на критериите за "постоянно пребиваващи" в Германия, плаща данък, изчислен върху доходите си както в Германия така и от чужбина.

Чужд гражданин, който е нает на работа в Германия, плаща данъци само върху доходите си, получени в Германия.

Работодателят е длъжен да начислява данък върху доходите и удръжките за социално осигуряване на база месечни доходи, получени като работна заплата. Ако сте свързани с религиозна общност, трябва също да платите и църковния данък (8-9%), който тя таксува. Данъчните декларации се подават до края на месец юли на следващата година, а средната сума за възстановяване е 2125 евро!

Подлежите на данъчно възстановяване ако:


  • Ако сте работили в германия за по-малко от една календарна година - например, ако сте работили като сезонен работник, или пък сте имали пауза между няколко трудови договора, или ако сте започнали работе през март, а сте напуснали през ноември същата година.
  • Ако сте работили за повече от един работодател в рамките на една година.
  • Ако сте работила за повече от един работодател по едно и също време
  • Ако пътувате до работното си място

Също така ние предоставяме възстановяване на данъци за тези, които работят в Германия като самонаети лица (Selbstständige Arbeit).


Самонаетите лица са длъжни да подадат декларация до края на месец май. Ако редовно плащате авансово данъци или имате годишен доход (не оборот) повече от € 17.500, ние можем да ви помогнем с подаването на данъчната декларация. За целта са необходими всички издадени или приети от вас фактури.

Какви данъци могат да бъдат възстановени и колко време се взема?


Можем да ви съдейставме да възстаноеите както данък общ доход, така и детски надбавки ако имате деца на възраст до 18 години(или на 26, но в случай, че все още учат)

Какво е Lohnsteuerbescheinigung?


Lohnsteuerbescheinigung /LBS/ е годишно обобщение на приходите и платените данъци на работниците и служителите, издадено от работодателя. Ако работодателят е изпрепратил необходимите данните на данъчната служба по електронен път, то оригиналниа на LBS не е необходимо да бъде приложен към данъчната декларация. Lohnsteuerbescheinigung се издава от работодателя в края на работния период или в края на данъчната година. Всички работодатели са длъжни да издадат този документдо края на месец февруари на следващата календарна година( например, за данъчна година 2019, трябва да бъде издаден до края на февруари 2018)

Какво трябва да направя, ако не притежавам Lohnsteuerbescheinigung LBS?


  • Трябва да се свържете с Вашия работодател, той е длъжен да ви издаде дубликат
  • Dendax може да получи документите от работодателя, но услугата се заплаща допълнително

Възможно ли е да си възстановя Sozial- и Rentenversicherung (здравни и социални осигуровки)?


Не. За съжаление не е възможно да бъдат възстановени (за граждани на ЕС)

Детски надбавки


Всяка година Германия изплаща милиарди евро като обезщетения за деца. Ако имате деца, вие най-вероятно отговаряте на условията! Прочетете повече тук.

Колко години назад мога да кандидатствам за възстановяване на данъци?


Можете да кандидатствате за данъчно възстановяване от Германия 4 години назад от момента на подаване на данъчната декларация (в някои случаи и до седем години).

Средната сума, която възстановяваме за Германия е: 2125 EUR!


Кoлко време отнема процеса по възстановяване на данъци?


Процедурата отнема коло 6 месеца, но все пак това завсиси и от немските данъчни служби.

Колко струва услугата?


Цената е 14% от възстановената сума. Има минимален праг от 59 EUR. Цената не включва ДДС и банкови такси!

Нека се погрижим за вашите данъци по целия свят.


Ние предлагаме удобни за потребителите начини за обработка на вашите данъци в чужбина. От онлайн приложението направи го сам, за всеки който иска да спести време и пари, до различни счетоводни услуги и такива за бизнеса.

Може да проверите тук!