(+359) 42 91 80 03 info@neotax.eu

Príspevky súvisiace so zamestnaním v nemeckom daňovom priznaní

30. октомври 2020
Zamestnanec má obvykle jednu hlavnú domácnosť, kde býva a ktoré je strediskom jeho záujmov. Nerezidenti, ktorí začnú pracovať v Nemecku, však môžu mať hlavnú domácnosť vo svojej domovskej krajine. Táto situácia nastáva vtedy, ak jeho rodina zostáva doma. === Táto situácia vedie k vedeniu dvoch domácností. Výhodou je, že výdavky vynaložené na vedenie nemeckej domácnosti, sú odpočítateľné od dane. #### **Dvojitá domácnosť** **Dvojitá domácnosť je spojená so zamestnaním.** To znamená, že zamestnanec má svoju (hlavnú) domácnosť na jednom mieste, pracuje na inom mieste a v mieste zamestnania reálne žije. Nielen ženatý zamestnanec, ale aj slobodný zamestnanec môže mať dvojitú domácnosť, ak si svoje stredisko záujmov ponechá v domovskom meste. Odpočítateľné výdavky: * **Náklady na bývanie** až **1 000 € mesačne**, napríklad nájomné alebo režijné náklady vzťahujúce se na dom alebo byt (elektrina, kúrenie, voda) v mieste zamestnania v Nemecku. * **Cestovné náklady** na jednu cestu domov (do domovskej krajiny) týždenne sú odpočítateľné vo výške **0,30 EUR za kilometer vzdialenosti medzi hlavnou domácnosťou a miestom zamestnania**. To znamená, že je možné odpočítať iba **0,15 EUR za spiatočnú cestu**. Napríklad: Ak pracujete v Berlíne a vaša hlavná domácnosť v zahraničí je v Prahe vzdialenej 350 km, môžete si odpočítať 350 x 0,30 = 105 € za jednu cestu domov a (alebo) 350 x 0,15 = 52,5 € za cestu domov a 52.5 € za cestu späť. * Alternatívne je možné odpočítať reálne **náklady na verejnú dopravu** (lety alebo vlaky). * Denný príspevok na **náklady na stravovanie** - v prvých troch mesiacoch **mimo vlastnej domácnosti** si môžu zamestnanci odpočítať **24 EUR denne**. * Náklady na sťahovanie vrátane **nábytku a zariadenia bytu**. Náklady (v roku 2019 je to 1 622 EUR pre ženatých a 811 € pre slobodných zamestnancov) na sťahovanie z hlavnej domácnosti do druhej domácnosti musia byť doložené účtenkami alebo faktúrami. Zamestnávateľ musí preukázať splnenie zákonných požiadaviek na vedenie dvojitej domácnosti podaním daňového priznania a uplatnením nároku na tieto príspevky. Slobodní alebo ženatí zamestnanci musia preukázať hlavnú svoju domácnosť vo svojej domovskej krajine, ktorá je centrom jeho záujmov, predložením dokumentov. Môžu to byť tieto dokumenty: * vlastníctvo bytu alebo domu * nájomná zmluva * hypotéka alebo čokoľvek, čo by mohlo potvrdiť hlavnú domácnosť. **Dôležité je, že tieto dokumenty musia byť úradne preložené do nemčiny.** *** Ak ste pracovali v Nemecku a potrebujete podať daňové priznanie, môžete využiť [našu aplikáciu k vyplneniu daňového priznania v Nemecku](https://app.neotax.eu/products/207/order?target=_blank).