(+359) 42 91 80 03 info@neotax.eu

Резидент на чужда държава

25. ноември 2019

Какво означава да си резидент на чужда държава?

Резидентът е данъкоплатец с неограничено данъчно задължение.

Това е физическо лице, което има постоянно местожителство в дадена страна, има семейство там и пребивава в страната най-малко 183 дни в годината. Хората, които отиват на работа в чужбина, но имат постоянно местожителство и семейство в родината си, не са резиденти. В този случай те отговарят само на едно условие за резидент: да живеят в чужбина повече от половин година.

Какво ТОЧНО означава да си резидент на чужда държава?

Ако някой е резидент на друга държава, това означава, че доходите му в световен мащаб се облагат с данък там (доход от родната страна + доход от чужбина)

Мога ли да избирам дали искам да бъда резидент на чужда държава?

Да, данъчна резидентност може да бъде избрана, ако отговаряте на условията както на вашата, така и на чужда държава. Обикновено данъчната служба настоява такива да са само хора с постоянно местожителство в тяхната страна.

Какви са предимствата да си резидент?

Основните предимства на това да си резидент, са данъчните облекчения, данъчните преференции и данъчните основи. Например, пребиваващ в Словакия плаща 19% данък, в Чехия е 15%, а в Австрия въз основа на доходите може да бъде между 0% до 55%.

Какви са недостатъците да си резидент?

Размерите на платения данък и данъчните облекчения са по-високи в някои страни.

Как да документирам статуса си на резидент в чуждестранна данъчна служба?

Във всяка държава документирате статуса си на резидент, като подадете данъчна декларация. Данъчната декларация основава изчислението си на различни документи в зависимост от страната. Ето няколко примера:

  • в Словакия и Чехия - потвърждение на облагаемия доход
  • в Австрия - Lohnzettel
  • във Великобритания - формата P45 или P60