(+359) 42 91 80 03 info@neotax.eu

Работя в Австрия. Кога се считам за местно лице или резидент?

4. октомври 2019

Вие работите в Австрия и когато подавате данъчната си декларация, не знаете отговора на ключовия въпрос: „Дали съм или не съм данъчен резидент на Австрия?“

Кога се считам за данъчен резидент на Австрия?


Австрийската данъчна система може да счита чуждестранен гражданин за данъкоплатец, ако е работил там поне 6 месеца през една данъчна година, която започва на 1 януари и приключва на 31 декември.

Какво означава да си австрийски данъчен резидент?


Можете да се възползвате от различни преференции, които австрийската данъчна система предлага, ако Австрия ви счита за данъчен резидент. Казано по-просто, на вас се гледа като на австриец с гражданство във вашата страна. Като пример ще можете да използвате детски помощи: т. нар. Kindergeld.

Ако подадете формуляр L1i, можете да си осигурите неограничено данъчно задължение. След това няма какво да попречи на получаването на различни помощи от държавата.

Друго важно условие на вашия австрийски данъчен статут на пребиваване е вашият глобален доход да се облага с данък в Австрия, въпреки че сте гражданин на своята страна. Когато това се случи, ще се считате за нерезидент във вашата страна за данъчни цели.

Кога се смятам за австрийски данъчен нерезидент?


Ако сте работили в Австрия по-малко от 6 месеца през данъчната година, се считате за нерезидент. Това означава, че не можете да кандидатствате за различни обезщетения. Вашият австрийски доход ще се облага с данък в Австрия, а вашият глобален доход ще се облага с данък във вашата страна.

Може ли нерезидентът да получи същите данъчни облекчения като резидент?


Може да се случи. Например, ако се считате за нерезидент, тъй като сте работили по-малко от 6 месеца през данъчна година и не получавате детски надбавки в родината си, все още можете да кандидатствате за тях в Австрия, въпреки че не сте местно лице.

Това касае ли ви? Използвайте предимствата на австрийската данъчна система. С нашето приложение можете да попълвате австрийските формуляри за данъчни декларации бързо и лесно. За да кандидатствате за тези удръжки, ще ви изпратим формуляра L1i form. Попълнете формуляра си на Neotax.eu.