(+359) 42 91 80 03 info@neotax.eu

Работя в Австрия. Как да подам данъчна декларация?

10. октомври 2019

Работите в Австрия и не можете да разберете данъчната им система? Трябва ли да подадете данъчна декларация? Как да го направите? Какво ви трябва за това?

През цялата година австрийската данъчна система приема така наречените данъчни аванси, които в края на данъчната година се натрупват под формата на данъчна декларация. Имате право на възстановяване на данък, ако вашият работодател е приспаднал по-висока сума от данъка от вашата заплата, отколкото би трябвало.

Възстановяване на данъци


Възстановяването на данък може да бъде резултат от:

 • Работа в Австрия само за част от годината
 • Работа за множество работодатели
 • Прехвърляне от една работа на друга през годината
 • Разходи за работа на работното място
 • Финансиране на домакинство или живеене и в Австрия и в друга държава
 • Семейни сте
 • Имате деца

Кога да кандидатствам за данъчно възстановяване?


Австрийската данъчна година продължава от 1 януари до 31 декември - тя съвпада с цялата календарна година.

Можете да кандидатствате за възстановяване на данък в края на всяка данъчна година. Можете да подадете данъчни декларации за данъчни години до 5 години назад. Например през 2019 г. можете да кандидатствате за годините 2014, 2015, 2016, 2017 и 2018.

Да подадете или не данъчна декларация в Австрия?


Доходите на австрийските служители се облагат със ставка от 0% до 55%. Данъчната ставка се определя въз основа на брутния доход. Доходът до 11 000 € се освобождава от данъчно облагане, така че ако данъчната ви основа е по-ниска от тази, от вас не се изисква да подавате данъчна декларация.

Тук можете да намерите данъчните групи:

Важно е да подадете данъчна декларация в своята страна, ако сте работили в Австрия само за част от годината. Австрийската данъчна служба ще изисква формуляр L1, който данъчната служба на вашата страна ще трябва да потвърди въз основа на подадената данъчна декларация.


Подаването на данъчна декларация е задължително, ако данъкоплатецът:

 • Получи известие от австрийската данъчна служба за подаване на данъчна декларация
 • Има доход, който надхвърля 11 000 € през годината
 • Има постоянно или временно пребиваване в Австрия (по дефиниция място, където данъкоплатецът е живял повече от 6 месеца / 183 дни в годината)
 • Има 2 или повече работни места едновременно
 • Получава Krankengeld
 • Получава Insolvenzgeld
 • Има доходи от продажба на недвижими имоти в Австрия, за които е плащал данък върху дохода

Ако нямате Lohnzettel, това няма да се случи


В австрийската данъчна декларация се вписва финансовата информация от облагаемия отчет за доходите. Този отчет за доходите в Австрия се нарича Lohnzettel,но може да го намерите и като L16. ози документ се издава от работодателя преди края на данъчната година: 31.12. Можете също така да използвате payslips, ако вашият работодател не ви издаде този документ. Данъчната декларация в Австрия може да бъде подадена както на хартия, така и по електронен път.

Кога ще получа възстановяването на данъка?


Данъчната служба декларира 2 - 5 месеца за обработка на заявката и превод на парите по вашата банкова сметка.

Тази статия свързана ли е с вашите интереси? Имаме удобно приложение за вас, за да кандидатствате за възстановяване на данъка от Австрия. Можете да го намерите на Neotax.eu.