(+359) 42 91 80 03 info@neotax.eu

Работил съм в Австрия. Как мога да намаля размера на своята данъчна основа и да увелича сумата на възстановимите данъци?

1. октомври 2019

Нает съм в Австрия. Как мога да намаля данъчната си основа и да увелича възстановяването на данъци?

В основата за това е подаването на данъчна декларация. Това обаче не е всичко. Трябва да определите категорично дали сте резидент на Австрия (повече за данъчното пребиваване в Австрия можете да намерите ТУК). Формулярът L1i е всичко, което ви е необходимо, за да достигнете неограничено данъчно задължение. С него ще се считате за австрийски данъчен резидент с неограничено данъчно задължение, с други думи австриец с български(или на вашата държава) паспорт.

За да се възползвате напълно от статута си на пребиваване като резидент в Австрия, можете да включите различни разходи, които намаляват данъчната основа. Австрийската данъчна система предлага следните приспадащи се разходи:

 • 1. Arbeitskleidung – работно облекло - този разход може да се приложи само в случаите, когато се изисква да носите определени дрехи за работа (униформа, медицинско облекло, костюм за актьорско майсторство, лабораторно палто, защитни принадлежности като каски и т.н.) Това приспадане не може да се прилага за ежедневно облекло, което отговаря на дрес-кода на работното ви място.

Какво трябва да подам в данъчната служба?

Разписки от магазина с конкретно описание на облеклото и дата на покупка.

 • 2. Arbeitsmittel – работни ресурси - Всичко, което е необходимо за вашата работа (компютър, твърди дискове, работен телефон и т.н.). Ако вашите работни ресурси не могат да бъдат отделени от личните ви вещи, те ще бъдат взети под внимание само частично.

Какво трябва да подам в данъчната служба?

Разписки от магазина с конкретно описание на облеклото и дата на покупка.

 • 3. Bewirtungsspesen – разходи за услуги - Te са обвързани със започване/ напускане на работа и разходи, свързани със събития (като например welcome церемонии, кетъринг или бюфет).

Какво трябва да подам в данъчната служба?

Квитанции с описанието на закупените напитки и храни заедно с датата на покупка или фактури на фирмата за кетъринг.

 • 4. Büromaterial und Porti – офис консумативи и пощенски разходи

Какво трябва да подам в данъчната служба?

Разписки с описание на артикула и дата на покупка.

 • 5. Doppelte Haushaltsfürhung – двойно домакинство – Може да се прилага за периода на преход, когато се премествате на новото си работно място. След този период се очаква да сте се преместили на работното място или обратно в дома си. При определяне на този разход, ключова роля играят следните фактори:

  • Вашето семейно положение (женен - може да кандидатства за 2 години, неженен - може да кандидатства за максимум 6 месеца)
  • Брой деца (независимо дали данъкоплатецът има деца или не)

Какво трябва да подам в данъчната служба?

Извадка от поземления регистър, документи за плащане като фактури за наем, сметки за комунални услуги за вода, ток, газ и т.н., както от вашата страна, така и от Австрия.

 • 6. Fachliteratur und Fachzeitschriften – професионална литература и списания - Това може да включва правни книги, научни публикации, психотерапевтични книжки и др.

Какво трябва да подам в данъчната служба?

Фактури с описание на артикули на книгите, медиите или списанията с датата на покупка.

 • 7. Familienheimfahrten – транспортни разходи – Може да се прилагат, когато редовно пътувате до родината си. Тук се включват: разходи за бензин, печати на магистрали, пътни такси и др.

Какво трябва да подам в данъчната служба?

Квитанции от бензиностанции, квитанции и печати от магистрали, потвърждения за плащане на пътни такси или копие от вашия сертификат за техническа изправност.

 • 8. Fehlgelder – разходи за служители - това са разходи, които работодателят се съгласява да плати за вас.

Какво трябва да подам в данъчната служба?

Квитанции с описание на артикулите, за които вашите работодатели са платили.

 • 9. Fortbildungsaufwand – допълнителни разходи за образование - Те са за курсове, семинари, сертификати и др.

Какво трябва да подам в данъчната служба?

Квитанции или фактури от курсовете или семинарите, които сте платили, сертификати за завършване на курса, потвърждения и т.н.

 • 10. Kilometergeld Fahrrad – фиксирани разходи за пътуване с велосипед - Може да се приспадне от данъците, и ако използвате велосипед. Имате право да получите приспадане от 0,42 € на километър с максимална граница от 2000 км, която е 480 €.

Какво трябва да подам в данъчната служба?

Потвърждение от вашия работодател, според което се нуждаете от велосипед, за да изпълнявате работните си задължения.

 • 11. Pendlerpauschale – разходи за ежедневни пътувания до работа - това приспадане се приема, ако:

  • Не можете да използвате обществен транспорт и разстоянието ви от работа е най-малко 20 км
  • Половината от работното ви пътуване не може да се пътува с обществен транспорт, а разстоянието от работата ви е поне 2 км
 • 12. Reisekosten – пътни разходи - Може да се кандидатства само ако вашият работодател не плати за вашето настаняване, не ви осигури работна кола или не плаща за работните ви пътувания. Ако частично се компенсират тези разходи, можете да кандидатствате за разликата между реалните разходи и това, което е заплатил вашият работодател.

Внимавайте за разходите за шофиране до работа (от дома до работното ви място)! В този случай това е фиксираното обезщетение Pendlerpauschale.

Какво трябва да подам в данъчната служба?

Ръкописен дневник на пътуванията (с датите, местата и времето за пътуване заедно с изминатите километри, всички разделени на частни пътувания и работни пътувания)

 • 13. Telefongebühren – телефонни сметки - Може да се приспада напълно.

Какво трябва да подам в данъчната служба?

Извлечение от телефонни разговори, разделени на работни и частни разговори за целия данъчен период.

 • 14. Umzugskosten – разходи за преместване - Допустими само при преместване поради трудови обстоятелства и само ако служителят не запази оригиналния дом.

Какво трябва да подам в данъчната служба?

Фактура от компанията, която е организирала преместването ви.

 • 15. Unfall mit dem eigenen KFZ – злополука с вашето лично моторно превозно средство - може да се кандидатства, ако сте имали злополука по време на изпълнение на работните си задължения.

Източник: bmf.gv.at

Важат ли тези случаи за вас? Използвайте предимствата на австрийската данъчна система. С нашето приложение ще можете да попълните австрийските формуляри за данъчни декларации бързо и лесно. Попъл формуляра си Neotax.eu.